ÁHÍTAT – 2022. április 23., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Örömmel befogadta
Igehely: Lk 19:1-10; Kulcsige: Lk 19:6 „Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta.”
Zákeus megváltozott! Hogyan történt ez meg?

1) Félretette az akadályokat. Mivel alacsony volt, lenézték és kiközösítették. Társadalmi helyzete miatt is lenézett volt: vámszedő lett, a zsidók szemében áruló, aki saját honfitársait kifosztva beállt az ellenség soraiba. Természete miatt is akadályoztatva volt: bűnös természete volt, mint nekünk. Jól látták ezt a többiek, de nem segítettek rajta.

2) Megfelelő lelkülete volt. Érdeklődött, látni akarta Jézust. Megtette, amit tehetett: felmászott egy fára, csakhogy láthassa. A nyitottsága is jó lelkületére utal: amikor Jézus hívta, rögtön jött. Az Igének engedelmeskedett, mivel a parancsolatok szerint akarta rendezni életét.

3) Megtapasztalta Jézus kedves bánásmódját. Ő mindenkivel így bánik ma is. Személyesen megszólít, ismeri a nevünket, lakcímünket. Sürgető a hívása, de szeretetteljes.

4) Átélte az áldást. Megváltozott: már nem akart lopni és veszekedni. Üdvösséget nyert, Jézus jelenti be, hogy üdvözül az ilyen. Fiúságot kapott, ő is Isten gyermeke. Bármilyen mélységből felemel az Úr.

Ma hogyan változhatnak meg emberek? Milyen ma a hívők lelkülete? Hát a tiéd?

Szűcs Sándor

Délutáni elmélkedés

Ragaszkodjunk ahhoz, amire eljutottunk
Igehely: Fil 3:15-21; Kulcsige: Fil 3:16 „… de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk.”
A Biblia teológiai igazságaihoz. Melyek azok?

A Biblia szerint van túlvilági élet, és ennek két formája van: mennyország és pokol.

A megtéretlen emberek a pokolba jutnak (19a. v.), de a megtért hívő emberek a mennyországba kerülnek (20a. v.) Jézus által, hit által. Krisztus kereszthalála, áldozata, megoldás a bűnkérdésre, ezért hozzá lehet térni, megváltozni és a tökéletességre törekedni (15a. v.). A megtért hívők arra igyekeznek, hogy jó példák legyenek másoknak (17. v.). A mennyben Jézus feltámadt, dicsőséges testéhez hasonló testet kapunk (21. v.).

Az erkölcsi mércéhez. Törekedni a tökéletességre, ami nem bűnnélküliséget jelent, hanem az a lelki állapot, amikor az ember megveti a rosszat, és nekilendül a jónak (Fil 3:12-14). Ebben, sajnos, nem vagyunk egyformák, de mindnyájan erre kell törekedjünk (15b. v.).

Az érzelmi feltöltődéshez. Örül az Úrban, de sír a sírókkal, és sír azokért, akik nincsenek megtérve. Szomorú, bánkódik érettük, mert szereti őket, és imádkozik megtérésükért. „Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni.” (Zsolt 126:5)

Szűcs Sándor