ÁHÍTAT – 2022. április 22., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Könyörülj rajtam!
Igehely: Lk 18:35-43; Kulcsige: Lk 18:39 „Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
Rajtam is! Utazásaimban tudjak rád figyelni, csakis rád. Nem Jerikó szépségére, csak a tiedre, Jézus. Lelkemben: a te szemeddel lássam magam. Ismerjem be vakságom, koldus voltom, ne akarjak más lenni, mint aki vagyok. Érdeklődési körömben keresselek téged, ne más földi kincseket. Imádságomban legyek mindig célratörő, konkrét, szükségleteimet vegyem figyelembe, nem álmaimat vagy kívánságaimat. Szolgálatomban tudjak hallgatni a parancsra, ne higgyem el magam, ne parancsolgassak, legyek alázatos és szelíd, mint a Mester. Vigyek hozzá embereket. Imádságomban, beszélgetéseimben úgy válasszak témát, hogy emberek Krisztushoz jöhessenek. Hitéletemben legyek növekvő, nem olyan, mint aki azt gondolja, hogy már elérte a legfelsőbb szintet, de sehol nem áll. Legyek olyan keresztyén, aki hitben jár, és nem látásban. Krisztuskövetésemben legyek hű, hozzá ragaszkodjak, ne az én véleményemhez. Legyen útja és személye mindig előttem, ne szaladjak soha előre, ne legyek hirtelenkedő, elhamarkodott, hanem megfontolt és bölcs. Ne maradjak le soha tőle!

Milyen lelkület kell ahhoz, hogy kimondjam: „Könyörülj rajtam!” Tapasztaltad-e mostanában, hogy könyörült rajtad? Milyen érzés?

Szűcs Sándor

Délutáni elmélkedés

Megismerni a feltámadás erejét
Igehely: Fil 3:7-11; Kulcsige: Fil 3:10a „… hogy megismerjem őt és feltámadása erejét.”
Olyan sokszor érezzük a gyengeséget, a lehangoltságot életünkben, és belátjuk, hogy szükségünk van a feltámadás erejére. A hívő élethez erre van igazán szükségünk, se többre, se kevesebbre. De hogyan lehet ezt az erőt megtapasztalni életünkben?

Értékítéletem legyen krisztusi. Mi alapján értékelek? Pál Krisztushoz mér mindent. Hozzá viszonyít mindent: származást, vallást, ismereteket, szolgálatot. Ezért számára kár és szemét minden, csak Jézus ismerete a fontos.

Megigazulásom legyen hit által. Ez a hívő élet kezdete, és így kell folytatni is. Nem a törvény alapján, nem a mi igyekezetünk, jócselekedeteink által, hanem csakis Jézus megváltó munkája által van életünk.

Megöldöklésem legyen teljes. Furcsa szavak ezek a világiasan gondolkodó emberek előtt. Miért kell neki ellene mondania kívánságainak, hisz azok neki kellemesek! De tetszik-e az Úrnak? Ez a lényeges kérdés. Kész vagyok Jézussal együtt meghalni, megsemmisülni? Csak így jutok életre.

Reménységem legyen éltető. Pál el akar jutni a halottak közül való feltámadásra. Ez boldog reménység, felszabadult élet.

Szűcs Sándor