ÁHÍTAT – 2022. április 5., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A szolga kötelessége
Igehely: Lk 17:7-10; Kulcsige: Lk 17:10 „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.”
Az Úr Jézus idejében a szolga teljesen urának alárendeltje volt. Bármit rábíztak, meg kellett tennie. Ezek a szolga jellemvonásai:

1.) Engedelmesség. Hallgatni ura szavára, és feltétel nélkül megtenni a rábízottakat. 2.) Szeretetből szolgálni, nem kényszerűségből. 3.) Hűnek lenni a szolgálat teljes ideje alatt. Az előttünk álló igeszakaszban én egy hűséges, szófogadó embert látok, aki miután egész nap a mezőn dolgozott, még azt is megtette, amit az ura parancsolt. Mi is ilyen szolgák kell, hogy legyünk egész földi életünkben. Ne úgy és ne azért szolgáljunk, hogy minél hamarabb megkapjuk a jutalmat, mert nem érdemlünk semmit. Ha Istenre hallgatunk, az a mi érdekünk, csak nekünk származik jó belőle. Ha pedig mindazt megtesszük, amit parancsba kaptunk, mondjuk akkor is azt, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk. Legyünk olyan emberek, akik szívesen vállaljuk a második mérföldnyi utat is. A mi Urunk pedig meg fogja jutalmazni a hűséges szolgákat. „Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya” (Jn 12:26).

Kész vagy a Biblia szerint szolgálni az Úr Jézust?

Szabó Mihály

Délutáni elmélkedés

Isten beszédének változhatatlansága
Igehely: Mt 5:17-20; Mt 5:18 „Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik.”
Istenünk beszéde nem változik soha, mert Ő sem változik. „Mert én, az Úr, meg nem változom…” (Mal 3:6a). „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13:8).

Nekünk kell változnunk, hogy olyanok legyünk, mint Ő. Az Úr Jézus idejében élő farizeusok meg írástudók a tízparancsolat mellé még írtak körülbelül 360-at a saját vágyaik és igényeik szerint, hogy háttérbe szorítsák az Isten parancsolatait, törvényét. Inkább tizedet adtak kaporból és mentából (ami nem volt olyan értékes) mint az értékes dolgokból az Úrnak járó részt. Jobban odafigyeltek a kicsiségekre – a tál külsejének megtisztítására – mint az életük, beszédük tisztaságára. Az Úr Jézus elítéli ezt az életmódjukat.

Az Úr Jézus komolyan figyelmeztet minket is: ha a mi igazságunk nem múlja messze felül a farizeusokét, nem megyünk be az Isten orzágába. A farizeusok azt gondolták, hogy ha ezeket a parancsolatokat megtartják, akkor minden jó lesz. Tévedtek!

A mi igazságunk az Úr Jézus Krisztus tökéletes áldozatában van. Ez az egyedüli igazság, ami változhatatlan! A te igazságod miben gyökerezik, és miből táplálkozik?

Szabó Mihály