ÁHÍTAT – 2022. augusztus 1., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az államhatalom Isten rendelkezése
Igehely: Péld 8:15-16; Kulcsige: Péld 8:15 „Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek.”
Természetünknél fogva mi mindnyájan lázadók vagyunk. Magunk, és ha lehet, még mások urai is akarunk lenni a bűnbeesés óta. A megtérés abban áll, hogy elfogadom az Istent annak, ami – Úrnak az életemben, sőt kívánom és akarom az ő vezetését, irányítását, mert megváltozott a gondolkodásom. Isten egyedül bölcs (Róm 10:27). A bölcsesség Istennél van és annak adja, akinek akarja. Isten az ő bölcsességében úgy látta jónak, hogy az embereknek vezetőkre van szükségük minden szinten. Ezt alázatosan el kell fogadnunk akár a családban, akár a gyülekezetben, a munkahelyen, vagy éppen az országot, a világot tekintve, mert ezeket a vezetőket Isten rendelte és Ő vezet rajtuk keresztül. Ebben a részben a bölcsesség kiált és hallatja hangját. Nagy szükség van bölcsességre a vezetéshez, mert a bölcsesség ezt mondja: „Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom.” (14. v.) Milyen jó, hogy „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (Péld 9:10) Vezető vagy, vagy engedelmeskedned kell feletteseidnek? Kérj hozzá erőt és bölcsességet ma is!
Kelemen J. Sándor

Délutáni elmélkedés

Gyönyörködj az Úrban!
Igehely: Zsolt 37:1-6; Kulcsige: Zsolt 37:4 „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!”
Az Úrban való gyönyörködés a legjobb és leghasznosabb foglalkozás. Lecsendesíti a csalók, igazságtalanok miatt háborgó szívünket az a bizalom, hogy az Úr tudja és majd világosságra hozza az igazságot, akár a mi igazságunkat is. Ha az Úrban gyönyörködünk, akkor arra törekszünk, hogy előtte mi is kedvesek legyünk, ezért igyekszünk azt tenni, ami jó az Ő szemeiben. Így biztonságban élhetünk és növekszik iránta való bizalmunk. Ha az Úrban gyönyörködünk és nem a világi, bűnös dolgokban, akkor kéréseink olyanok lesznek, hogy ő azokat megadhatja. Minden utunkban Rá gondolunk, mindenkor Reá hagyatkozunk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ha nem is látjuk, Ő értünk munkálkodik és világossá teszi az utat előttünk. Ha az igéből és az Úrral való csendességemből feltöltődött a lelkem az Úr szépségével, nappal is, éjjel is, mindig Benne gyönyörködhetek. Uram, engedd, hogy ne elégedjek meg e világ gyönyöreivel, hanem a legnagyobb öröm, a benned való öröm töltsön be a Szentlélek által, mert aki ezt megízlelte, az nem vágyik másra!
Kelemen J. Sándor