ÁHÍTAT – 2022. augusztus 2., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten elé vihetjük a világi vezetőket
Igehely: 1Tim 2:1-4; Kulcsige: 1Tim 2:1-2 „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.”
Kér és int az Úr, hogy mindenféle imádsággal imádkozzunk. Könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások – ismerem őket, szoktam gyakorolni? Aztán mindenféle emberért is imádkoznunk kell. Nemcsak a bajbajutottakért, betegségben lévőkért, nagy bűnözőkért, hanem a királyokért és a hatalmon lévő emberekért, akiknek vezetni kell a várost és az országot. Két okból tegyük:

Először is, hogy legyen béke, vallásszabadság és munkalehetőség, hogy csendes, békés, nyugodt életet élhessünk. Másodszor – imádkozzunk megtérésért, Istentől való bölcsességért az ország, a város, a térség vezetői számára. Csak így tudják a helyes értékeket fenntartani és elősegíteni, ha van bennük istenfélelem, nem beszélve arról, ha vannak köztük őszinte hívő emberek is. Sokszor fel is tevődik a kérdés, lehet-e hívő ember politikus, és a politikus lehet-e hívő ember. Igénk szerint lehet (hogy meddig és mikor, az más kérdés). Az imádság soha nem hiábavaló, mert „olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.” (Péld 21:1)

Imádságainkat hálaadással tárjuk fel ma reggel is. Kikért kell most imádkoznom?

Kelemen J. Sándor

Délutáni elmélkedés

Elrejt engem sátra mélyén
Igehely: Zsolt 91:1-9; Kulcsige: Zsolt 91:4 „Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.”
Te kit tartasz oltalmadnak? Hova rejtőzöl el a baj elől? A legnagyobb biztonságban az van, aki az Úr Jézus Krisztus sebeiben van elrejtőzve. Aki odamenekült a kereszthez az Isten haragja elől, az Úr védelme alatt lehet. Mert Ő a hozzá megtérőknek, a hozzá menekülőknek oltalom és vár, tollaival betakar, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az Ő hűsége. Az Úr menedék a gonosz, kísértő lelkek ellen, kik éjjel törnek az emberekre. A nyíltól, golyótól meg tud védeni, mert azok is az ő irányítása alatt vannak. Hatalma van bármilyen járványos betegség felett. Arathat jobbról is, balról is a halál, amíg az Úrnak terve van veled, megtart itt ebben a földi életben. Majd amikor jónak látja, átment az örökkévalóságba. Úr Jézus feltámadása legyőzte a halált és ő lett számunkra a feltámadás és az élet. E hitben van menekülésünk, tökéletes védelmünk, földi és lelki/szellemi veszedelmek ellen.

Pihenj ma este is a Mindenható árnyékában!

Kelemen J. Sándor