ÁHÍTAT – 2022. augusztus 10., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nem üres kézzel tértek vissza
Igehely: Ezsd 1:5-11; Kulcsige: Ezsd 1:6 „Szomszédaik mind segítették őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, az önkéntes adományaikon kívül.”
Elindultak Júda és Benjámin családfői, a papok és a léviták. Ők azok, akik hallgattak Isten felhívására, hogy adják fel addigi életüket, és vállalják a hosszú utat haza. Mindezt nem a saját hasznukért tették, hanem azért, hogy felépítsék azt a házat, ahol Isten lakott, a templomot. Feltevődik a kérdés, hogy mit ad Isten azoknak, akik az életüket is feladják azért, hogy engedelmeskedjenek a hívó szónak? Azt olvassuk, hogy a szomszédok segítették az útra indulókat, különféle ezüst- és aranytárgyakat adtak nekik, maga Círus király pedig odaadta az edényeket, amelyeket még Nabukodonozor rabolt el a templomból 70 évvel azelőtt. Nem azért kapták ezeket, hogy meggazdagodjanak, hanem Isten mindent megadott nekik, ami a feladatuk elvégzéséhez kellett.

Isten ma sem ad kevesebbet nekünk, akik vállaljuk a küldetésünket. Ad kitartást, hogy tovább imádkozzunk a meg nem tért barátainkért. Bővelkedünk anyagiakban, hogy megsegítsük azokat, akiknek nincs. Értelmessé tesz, hogy tanítsunk másokat. Közben pedig megláthatjuk, hogy kinek mondhatjuk el az örömhírt.

Kovács Patrik

Délutáni elmélkedés

Megszabadít az Úr minket is
Igehely: ApCsel 7:9-10; Kulcsige: ApCsel 7:10 „Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölccsé tette Egyiptom királya, a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé.”
József életét foglalják nagyon szépen össze ezek az igeversek. Azt írják le, hogy Józsefnek nem voltak jók a körülményei: a testvérei irigykedtek rá, eladták őt rabszolgának Egyiptomba. Mégsem ezek a helyzetek határozták meg az életét, hanem az, hogy Isten vele volt. Aztán azt olvassuk, hogy Isten megszabadította, kedvessé tette őt a fáraó szemében, majd pedig Egyiptom kormányzójává vált. Érdekes megfigyelni, hogy Isten az aktív cselekvő: Ő szabadította meg, Ő tette kedvessé, uralkodóvá. Különleges olvasatot ad az egésznek az, hogy mindez István védőbeszédéből származik, akit azért vádolnak és ölnek meg, mert Jézus örömüzenetét hirdeti. Neki a szabadítás nem egyiptomi trónt, hanem a halált jelentette, de ami által megláthatta a megnyílt eget, és találkozhatott Megváltójával.

Vajon mi jellemzi az életemet? Az, hogy milyenek a körülményeim, és mennyire mennek jól a dolgaim? Vagy az, ami a Józsefét és Istvánét: velem van-e Isten? Ő szeretne megszabadítani a földi nyomorúságtól, de addig éppen ezek által szeretne késszé tenni, hogy örökké együtt legyünk vele. Készüljünk!

Kovács Patrik