ÁHÍTAT – 2022. augusztus 17., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mutassatok be kedves illatú áldozatot!
Igehely: 4Móz 29:1-39; Kulcsige: 4Móz 29:13 „Mutassatok be égőáldozatot kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak: tizenhárom bikaborjút, két kost és tizennégy egyéves bárányt, amelyek hibátlanok legyenek.”
Minden áldozatnak, amit Izráel fiai vittek az Úrnak, az volt a célja, hogy kedves illatú legyen, hogy Isten kedvesen fogadhassa azt. Nem kényszerből kellett tenni, hanem teljes örömmel. Voltak áldozatok, amelyeknek az volt a rendeltetésük, hogy teljesen elégjenek az oltáron. Nekünk is ugyanez a rendeltetésünk. Nem kényszerből, hanem szabadon és örömmel az Úrnak szánjuk magunkat. Ahogy Pál kér mindannyiunkat: „Kérlek azért titeket, szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul” (Róm 12:1). Számomra ennek az a jelentése, hogy olyan mértékben odaszánom magam az Istennek, hogy teljesen érte égjek. Teljes erőmmel szolgáljak. Jézus is ezt tette értünk. Odaszánta testét áldozatként, hogy mi felszabaduljunk az életre. Akkor találunk rá a teljes életre, amikor Krisztus nyomdokaiba lépve meghalunk önmagunknak, és semmit nem tartunk vissza attól, akitől az életet kaptuk. Legyen hát kedves életünk és áldozatunk az Isten előtt!
Szabó Sándor

Délutáni elmélkedés

Szárnyaid alá menekülök
Igehely: Zsolt 17:1-9; Kulcsige: Zsolt 17:8 „Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába.”
Dávid bizonyos akar lenni arról, hogy tiszta szívvel közeledik Istenhez. Kiáltott a segítségért, de fontos volt számára, hogy szándékai Isten előtt őszinték legyenek: „figyelmezz imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról.” A folytatásban arra emlékezteti Istent imájában, hogy Ő maga is megvizsgálta a zsoltáros szívét, és nem talált semmi rosszat benne. Úgy hiszem, hogy igen nagy bizalom kell, hogy ilyen következtetésekhez jusson valaki. Ha magunkba tekintünk, akkor hamar felismerhetjük hiányosságainkat. Bizonyára szívünk szándékai is kétesek lehetnek alkalomadtán. De hála Jézus Krisztusnak, akinek áldozatán keresztül bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez! Jézus az, aki tisztára mosott a bűneinkből, és tisztára mossa az indítékainkat is, amik miatt közeledünk Istenhez. Jézusnak köszönhetően bizalommal menekülhetünk a Mindenható szárnyainak árnyékába. Jöhetünk hozzá hittel, mert Ő az, aki megszabadítja a benne bízókat.
Szabó Sándor