ÁHÍTAT – 2022. augusztus 26., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten az áldásaiban részesíti népét
Igehely: Zak 8:1-23; Kulcsige: Zak 8:7 „Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről.”
Isten áldásai gazdagok és csodálatosak, elérhetőek mindazok számára, akik benne bíznak. Zakariás kortársainak bátorításra és bizonyosságra volt szükségük. A templom újjáépítésének lassú előrehaladása miatti kétségeskedés bénította őket. Nem gondolták, hogy az Isten háza valamikor is be lesz fejezve. Épp ezért biztosítja be őket az Úr nagy ígéretekkel, olyanokkal, amik bátorítják és motiválják őket.

Minden embert megkörnyékez időnként a csüggedés, még a hívőket is. Az emberek próbára tesznek, a nehéz körülmények pedig sokszor elborítanak, maguk alá gyűrnek minket. Ilyen időkben szinte elkerülhetetlen a csüggedés. Nehéz felelősségérzet, betegség, súlyos próba, vagy más terhek közepette nekünk mégis emlékeznünk kell arra: Isten velünk van! Azt ígéri, hogy vagy elmozdítja az előttünk levő akadályokat, vagy pedig erőt ad, és átsegít minket az akadályokon. „Gondot visel rólam az Úr, mert Övé vagyok!” Ezért ne csüggedjünk el!

Milyen munkát bízott rád az Úr? Mire késztetnek téged a szolgálat közben felmerülő akadályok és nehézségek? Maradjunk erősek és folytassuk a munkát bátran!

Pardi Félix

Délutáni elmélkedés

Szabadítómnak örömmel szolgálok javaimmal
Igehely: Neh 12:44-47; Kulcsige: Neh 12:47 „Zerubbábel és Nehémiás idejében egész Izráel megadta az áldozatokból napról napra az énekeseknek és a kapuőröknek járó részt. A szent adományokat is átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak.”
A papok és a léviták már korábban fel voltak szentelve a szolgálatra, de figyelemre méltó az, amit az Ige mond róluk: „örvendezett Júda a papokon és a lévitákon, akik ott állottak a tisztükben.” Tiszta, szent életet éltek, és hűségesen végezték az Úr iránti szolgálatukat, miközben az emberek felé is szolgáltak, betöltve lelki szükségleteiket. Ennek eredményeképpen az ország emberei örömmel és hálával tekintettek a papokra és a lévitákra. Minden időben kívánatos állapot marad ez Isten népe és a papok, lelkimunkások között! Az énekesek és az ajtónállók is hűségesen végezték szolgálatukat az Úr és az Ő népe iránt. A lényeg, hogy Zorobábel és Nehémiás vezetése alatt Isten népe hűséges volt a lelki szolgálattevők megsegítésében és támogatásában. Még azokat a lévitákat is segítették, akik az ország különböző városaiba és falvaiba szóródtak széjjel.

Isten minden gyermeke hűséges és kitartó kell, hogy legyen a rá bízott feladatokban, szolgálatban. Egyetlen szolgálat sem lesz elvégezve, csak akkor, ha az ember teljes igyekezettel azon van, hogy megvalósítsa, befejezze azt. Ha ezt tesszük, akkor Isten népe felbátorodik arra, hogy örömmel szolgáljon javaiból is Szabadítója felé!

Pardi Félix