ÁHÍTAT – 2022. augusztus 27., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Megismételt honfoglalás
Igehely: Ezsd 6:1-22; Kulcsige: Ezsd 6:19 „A fogságból hazatértek ezután megtartották a páskát az első hónap tizennegyedik napján.”
Dárius király parancsa a templom újraépítésének jóváhagyásában tiszta képet mutat be nekünk Isten szuverenitásáról. Isten volt az, aki Aggeus és Zakariás próféta által felgerjesztette népe szívét arra, hogy kezdjék el az építkezést. Az Úr volt az, aki a fogságból visszatérteket is felbátorította arra, hogy újra szánják oda magukat az építésre. Mi több, az Úr volt az, aki a helyi kormányzó szívét is abba az irányba hajlította, hogy engedje meg a munkálatok folytatását addig is, amíg Dárius királytól további utasítást nem kap. Isten volt az is, aki Círus király rendeleteit megőrizte az évek során, hogy nyoma maradjon mindannak, amit elrendelt a zsidókkal kapcsolatosan. Isten szuverén hatalma egyik eseménytől a másikra nyilván látható. Ez ma sem változott. Isten szeret minket, és azt ígérte, gondja lesz ránk. Bármire is lenne szükségünk – fizikailag, érzelmileg, értelmileg vagy lelkileg – Isten megígérte, hogy gondunkat viseli. Megmozgatja a mennyet és a földet is azért, hogy ígéreteihez hű maradjon.

Isten szuverenitása biztosíték, garancia arra nézve, hogy szükségleteink be lesznek töltve. Elhiszed ezt?

Pardi Félix

Délutáni elmélkedés

Örüljetek az Úrban, ti igazak!
Igehely: Neh 12:40-43; Kulcsige: Neh 12:43 „Azon a napon nagy véresáldozatokat mutattak be, és örvendeztek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Az asszonyok és gyermekek is örvendeztek; messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben.”
Hogy folytatódjon Jeruzsálem városának és Júda nemzetének újjáépítése, szükség volt arra, hogy Nehémiás pozitív és örömteli hozzáállást gerjesszen az emberekben. Ebből a célból szervez ünnepet a falakon egy örömteli istentisztelet keretében. Milyen jó példa ez a számunkra is! Nekünk is szükségünk van a pozitív és örömteli hozzáállásra. Optimistákként kell gondolkodnunk, félretéve minden pesszimizmust és lehangoló, negatív gondolatot. A pozitív gondolkodás elengedhetetlen ahhoz, hogy egy beteljesedett és győzedelmes életet éljünk. Ennek érdekében igyekeznünk kell pozitív lelkiséget táplálni és építeni magunkban az által, hogy olyan értékes gondolatokat ejtünk foglyul csak, amik igazak, őszinték, kellemesek, csodálatra méltóak! Jó és egészséges gondolatoknak kell ellepniük elménket. Semmi más. Egyetlen negatív gondolatnak sem adhatunk helyet. Felvillanhatnak ilyenek is, de ne engedjük, hogy befészkelődhessenek elménkbe! Ez az útja annak, hogy örömteli lelkiséget szerezzünk magunknak. Az Isten Igéjére alapozott örömteli hozzáállás mindig igaz és gyümölcsöző életvitelhez és társadalomhoz vezet. Ezért örüljünk az Úrban mindenkor!
Pardi Félix