ÁHÍTAT – 2022. augusztus 31., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten óvja az utat
Igehely: Ezsd 8:24-36; Kulcsige: Ezsd 8:31 „Ezután elindultunk az Ahavá-folyó mellől az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az útonállóktól.”
Böjt és imádkozás után Ezsdrás kiválasztott emberekre bízta az Úrnak szentelt ajándékokat, hogy vigyázzanak azokra, szállítsák és őrizzék meg az úton, majd pedig mérjék át a jeruzsálemi templom illetékeseinek kezébe. Kisebb és nagyobb közösségekben áldott, hasznos, sőt szükséges a feladatok, terhek megosztása. A hozzáértők számítása szerint több mint 25 tonna ezüstről, 3,75 tonna ezüstedényről, 3,75 tonna aranyról, további értékes edényekről van szó. Mindezt átláthatón, pontos könyveléssel tették. Kb. 900-1000 mérföldes úton feleltek ezekért.

A második hullámban Ezsdrással hazatérő zsidók csoportja 1758 különböző személyből állt. Nem tudunk arról, hogy a fárasztó úton meghasonlás, pártoskodás vagy szakadás keletkezett volna köztük. Erőszakról, lopásról, rablásról szó sem esik. Különböző tartományokon kellett áthaladniuk. Sem ellenség, sem útonállók nem törtek rájuk. Isten ereje sátorozott körülöttük. Bölcsesség, istenfélelem, összetartás és rend őrködött felettük.

Megérkezésük után hivatalosan átadták az Istennek szentelt értékeket. Aztán égőáldozattal járultak az Úr elé. Végül továbbították a király rendelkezéseit is a hivatalnokoknak, akik támogatták a népet és Isten házát.

Vass Gergely

Délutáni elmélkedés

Nagy király Ő minden isten fölött
Igehely: Jel 19:11-16; Kulcsige: Jel 19:16 „Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.”
Alapigénkben Jézus neveit találjuk. Ő hű ígéreteihez, övéihez, vállalt feladataihoz. Igaz beszédben, cselekedetben, de ítéletben is. Léteznek általunk ismeretlen képességei, tulajdonságai is. Ezért olyan neve is van, amit csupán Ő ismer. Megváltónk több mint gondolnánk!

Isten Igéjeként is láthatjuk. Az Atya Isten tökéletes képe és kijelentése. Élő és ható, ítélő, teremtő, újjáteremtő és üdvözítő. Tűzláng szeme mindent pontosan lát, kikutat. Fején sokágú korona. Ő jogosan uralkodik. Ruhája vérben ázott a bűn, a halál, a Sátán ellen vívott csatában. Fehér ruhában követik az angyalok és a szentek. Kardja éles. Vas pálcája megfellebbezhetetlen tekintélyét hirdeti. Méltóságára utal a királyok Királya név. Egyetlen szuverén úr. A föld királyainak, vezetőinek Fejedelme. Megbízásukat tőle kapták. Diadalmaskodik minden király és elnök felett! Az uraknak Ura Ő. Mégis a megtérő, szegény bűnösök Barátja!

Amikor Hozzá közeledünk imában, jó, ha felfrissítjük, hogy kivel is van dolgunk. Jó, ha magunkba szállunk, és megvizsgáljuk, hogy hozzá képest kik vagyunk mi!

Vass Gergely