ÁHÍTAT – 2022. szeptember 1., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A vezetők felismerik, megnevezik és bűnbánatra jutnak
Igehely: Ezsd 9:1-15; Kulcsige: Ezsd 9:4 „Akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izráel Istenének az igéire a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magamba roskadva ültem egészen az esti áldozatig.”
Isten népe közt sok művelt, okos, szép és ügyes lány van. Jutna belőlük feleség minden hívő férfinak és fiúnak. Mégis előfordul, hogy gyülekezeteinkben a házasodni akarók inkább a szórakozásokban jártasabb, nem istenfélő lányok közül választanak. Nem újkeletű jelenség ez. Már Izráel pusztai vándorlásától kezdve volt rá példa. Isten sohasem tekintette az ilyesmit az Ő missziójának. A Szentírás és a gyakorlat azt igazolja, hogy az ilyen szövetségkötést legtöbbször az elvilágiasodás, a hűtlenség követi.

Hála Istennek minden emberért, aki felismeri és megnevezi a bűnt, ami a kihívottakat emészti és jövőjüket veszélyezteti! Amikor Ezsdrás hallott a bálványimádókkal való összekeveredésről, nyilvános gyászolásba kezdett. Köré tömörültek mindazok, akik tisztában voltak ennek következményeivel. Gyönyörű bűnbánati imát mondott, szégyenkezve amiatt, hogy népe és vezetői Isten jóindulatának megannyi újabb jele ellenére, vakmerő felelőtlenséggel, élvhajhász életbe fogtak. Isten kíméletes volt hozzájuk, és az igazságnak megfelelően fog eljárni, amikor ismét fegyelmezni fogja őket.

Legyen egész életünk és szívünk elkötelezett az Úr mellett!

Vass Gergely

Délutáni elmélkedés

Boruljunk le az Úr előtt hódolattal!
Igehely: Jel 5:11-14; Kulcsige: Jel 5:14 „A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.”
A jelenések könyve számos alkalommal szemlélteti velünk az Úr imádatát, amikor különböző élőlények csoportjai hódolattal borulnak le előtte. Sajnos, a bálványok, a Fenevad, a Sárkány imádatáról is többször szó esik ebben a könyvben.

Az előző versekből is kiderül, hogy a mennyben folyamatosan végzik az Úr előtti leborulást, hódolatot. Annál is inkább boruljunk le az Úr előtt hódolattal, mert értünk, helyettünk és miattunk halt meg az Úr Jézus Krisztus, és minket vásárolt meg Istennek. De nem csüggedt rabszolgákat, hanem örvendező királyokat és papokat akar látni! Nem a szent angyalokért halt meg, ők mégis méltatják Őt a mennyben! Felvezetik dicséretét a legteljesebb módon. Kiemelik, hogy övé az erő, a gazdagság, a bölcsesség is.

Csatlakozik hozzájuk minden teremtmény az egész világmindenségből, összeölelkező, szent harmóniában, amikor elismerik, hogy a trónon ülőnek és a Báránynak jár az áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A négy élőlény pedig hangosan mond rá Áment. A huszonnégy fehérruhás és megkoronázott vén leborul, hogy imádja Őt. Mi mire méltatjuk, hogyan imádjuk és tiszteljük Őt?

Vass Gergely