ÁHÍTAT – 2022. augusztus 5., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Vissza fog jönni az Úr Jézus Krisztus
Igehely: 2Pt 3:3-16; Kulcsige: 2Pt 3:10 „De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.”
El fog jönni az Úr és az ő napja, mint a tolvaj, meglepetésszerűen, és sokak számára váratlanul. Akkor majd igazságosan ítél, majd miután a föld és a rajta lévő dolgok megégtek, mindent újjá tesz. Hogyan viszonyulunk ehhez az igazsághoz? Sajnos csúfolódók vannak és lesznek, akik – mivel kívánságaik szerint akarnak élni az igéből-, Isten ígéreteiből gúnyt űznek. Ők nem tudják és szándékosan nem is akarják tudni, hogy miként állt elő a világ az Isten szavára. Mert az Isten szava erős, teremtő, fenntartó és mindig beteljesedik. Most is fenntartja a világot a tűznek.

A hívőknek bízni kell, még ha úgy is tűnik, hogy késik az Ő ígérete. Mert az időt Isten nem úgy számolja, mint mi. Azért vár, mert türelmes hozzánk és szeretné, hogy minél többen megtérjenek és az igazságot megismerjék.

Nekünk várni kell és siettetni az ő visszajövetelét úgy, hogy szentül, kegyesen és tisztán élünk, hogy feddhetetlennek találjon, amikor jön. Az egyik énekünk által így hangzik felénk a kérdés: „És te választott nép, hogyan várod Őt, Hogyan várod Jézust, a nagy királyt? Van-e fehér ruhád, és megtisztult életed, Mert csak így vihet el Jézus tégedet.”

Kelemen J. Sándor

Délutáni elmélkedés

Megóv engem sátrában
Igehely: Zsolt 91:10-16; Kulcsige: Zsolt 91:14 „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.”
Isten Krisztusban mutatja meg nekünk az ő szabadítását. E zsoltár is elsősorban Krisztusra vonatkozik – ezt a Sátán is tudta és idézte a 11-12. verset Krisztus megkísértésekor (Mt 4:6). Sokan használják járványos időszakban bátorításként maguknak. De Isten minden ígérete csak Krisztusban lesz igenné, valósággá számunkra. Kérdés – milyen a kapcsolatunk Istennel? Tudjuk- e, hogy csak Krisztuson keresztül lehet hozzá jönni? Igazak reád is ezek a feltételek? 1.) Krisztusban Isten az, akit védelmedül választottál (9. v.)? 2.) Ragaszkodsz hozzá, elkötelezted magad mellette, ismered Őt (14. v.)? 3.), Ő az, akit segítségül hívsz? (Róm 10:13) Ha igen, akkor ezek a csodálatos ígéretek a tieid: a baj, a csapás közel sem jön hajlékunkhoz, az angyalainak is parancsol, hogy vigyázzanak reánk (11-12. v.; Zsid 1:14; Zsolt 34:8), az ellenség minden erején tapodhatunk, győzhetünk és semmi nem árthat nekünk (Lk 10:19). Megszabadít, meghallgat, velünk van, megment és megdicsőít, hosszú, sőt örök életet ad. Ha Krisztusé vagy, erősödj meg ezen ígéretek által és adj hálát. Ha szeretnéd az Úr védelmét, jöjj Jézushoz, és őbenne tieid az ígéretek.
Kelemen J. Sándor