ÁHÍTAT – 2022. augusztus 4., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Van feltámadás!
Igehely: 1Kor 15:35-58; Kulcsige: 1Kor 15:42-43 „Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.”
Van feltámadás, mert az Úr Jézus bizonyíthatóan feltámadt, úgy, hogy soha többé meg ne haljon (lásd a 15. fejezet első felét). De mi hogyan fogunk? „Ha van földi test, van lelki test is” (44b. v.). A búzamag képe nagyon sokat segíthet. A mag elrothad, mégis búzanövény lesz belőle. A szár és az egész kalász nem hasonlít a magocskára. Sokkal nagyobb, sokkal szebb a búzanövény, és mégis búza. Ugyanígy van a lelki test is. Milyen jó, hogy az Úr Jézus testéhez hasonlót kapunk, mert ahogy hordoztuk a földinek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeiekét is. Hiszed-e? Nagy a jutalma az 58. vers szerint!

Ez a földi test nem örökölheti Isten országát. Nem is bírná ki. Éppen ezért, ha nem is halunk mind meg, mind el fogunk változni, hirtelen, egy szempillantás alatt, a harsonaszóra. Várod-e? Nekünk ez még új, titokzatos, de minél többet foglalkozunk vele és erősödünk a hitben, annál jobban fogjuk várni és csodálni.

Hogyan készülhetünk az Úr Jézus visszajövetelére és a mi elköltözésünkre? Ragadjuk meg, hogy miénk a győzelem! „De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (57. v.)

Kelemen J. Sándor

Délutáni elmélkedés

Örvendezve mutatok be áldozatot
Igehely: Mik 6:6-8; Mik 6:8 „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
Igénk fő kérdése: Mivel járuljak az Úr elé? Milyen áldozatot tud elfogadni Isten? Ez kell legyen minden korban, minden népnek fő kérdése. A 6-7. versekben a nép direkt módon visszakérdez, és már majdnem lehetetlenségig növekszik az Úr elé való járulásuk ára: olajpatakok tízezrei, vagy éppen az elsőszülött gyermek feláldozása? Milyen jó, hogy nekünk nem kell ilyen nagy árat fizetni, hisz az sem volna elég, mert Isten az egyetlenegyét, az elsőszülöttjét, Jézust adta értünk. Egyedül az ő vére tudja tisztára mosni vétkes életünket. A próféta 3 dolgot említ a 8. versben válaszképpen a kérdésekre, melyek nekünk is szólnak. 1.) A mi dolgunk is az, hogy keressük Isten tetszését az ő akarata teljesítésével, hiszen mi sem vagyunk a Krisztus törvénye nélkül. 2.) Hogy törekedjünk mind jobban és jobban szeretni Őt, aki minket a legjobban szeretett. 3.) Adjuk meg a neki járó tiszteletet alázattal, ne csak hajlongjunk, hanem hajoljunk meg szívünkben egészen, és ismerjük el, hogy ő a magasságos Isten, aki egyedül méltó az imádatunkra. Ha új szívet kaptál, az Ő parancsolatai nem lesznek nehezek, ezért örvendezve hozod életed hálaáldozatát.
Kelemen J. Sándor