ÁHÍTAT – 2022. december 12., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Úr követe sikerének ígérete
Igehely: Mal 3:19-24 (Károli 4:1-6); Kulcsige: Mal 3:23-24 (Károli 4:5-6) „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.”
Az Illés lelkével és erejével felruházott Bemerítő Jánosnak nemcsak megjelenését és munkásságát ígérte meg előre az Úr, hanem szolgálatának eredményességét is. A Mal 3:24 (Károli: Mal 4:6) nem feltételes módban van megfogalmazva, hanem egy kijelentés, amit később angyal is megerősített (Lk 1:17), és evangéliumi beszámolók igazolnak. Isten küldöttei nem vallhatnak kudarcot, mert Isten akarata sem vall soha kudarcot. Az evangéliumról bizonyságot tevők eredményesek lesznek, mert nem önmaguktól cselekszenek, hanem isteni elhívásnak engedelmeskednek.

Kedves testvérem, mi az, ami az utóbbi időben elcsüggesztett bizonyságtevésedben? Milyen képességeiddel, szókincseddel, tisztaságoddal vagy elhívásoddal kapcsolatos hazugságát hitette el veled az ördög mostanában? Ha bármi is hátráltatna a bizonyságtevésben, jusson eszedbe, hogy Isten igéje nem tér vissza hozzá üresen, eléri célját, amiért küldte (Ézs 55:11), nekünk csak hirdetnünk kell azt!

Szűcs Zsolt

Délutáni elmélkedés

Isten megtisztította népét vétkeitől
Igehely: Ez 37:15-28; Kulcsige: Ez 37:23 „Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.”
A lelki hanyatlással elválaszthatatlanul együtt jár a bálványimádás. Azért említi ez az ige „csupán” a bálványimádás vétkét, mivel ez volt Izráelnek az a bűne, amelyhez folytonosan visszatért. Ez volt sorozatos bukásának és minden nyomorúságának a forrása, és féltőn szerető Istenüket ez bántotta a legjobban. Minden megújulásra szoruló személyre jellemző, hogy miután valamilyen bűn a hatalmába keríti, kénytelen inkább ennek az úrnak szolgálni, mint az Úrnak. A lelki hanyatlás gyökere az Úrtól való elhidegülés. Isten azért akarja népét megtisztítani és megeleveníteni, hogy a kapcsolatuk helyreállhasson. Ha népe megszabadul a förtelmes bálványszobroktól, szívük újból Istenért fog dobogni. Az Úr ismét egyedüli Istenük lesz, ők pedig kizárólagosan az övéi lesznek.

Lehet, távol állsz attól, hogy elhidegülj az Úrtól, távol állsz a bálványimádástól és a lelki hanyatlástól. A ma esti igénk azonban késztessen arra, hogy szemmel tartsd azokat a vonzó dolgokat, amelyek rajongásodért versengenek és, hogy tudatosan fűtsd Istened iránti szeretetedet.

Szűcs Zsolt