ÁHÍTAT – 2022. december 18., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten minden ígérete teljesült Jézusban
Igehely: 2Kor 1:15-21; Kulcsige: 2Kor 1:20 „Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.”
Pál útiterve meghiúsult (2Kor 1:23). Tervezett, de az utólag másképp történt. Nem külső tényezők miatt, hanem maga Pál döntött így. Mivel a gyülekezet nem tudott arról, ami alapján Pál megmásította eredeti tervét, ezért emberinek ítélte a döntéseket, sőt, megbízhatatlannak az apostolt. Ez pedig olyan hangokat szülhetett Korinthusban, hogy az igehirdetése is teljesen emberi, nincs sem mögötte, sem benne kijelentés. Ezt a helyzetet tisztázza itt Pál. Arra mutat rá, hogy amikor arról a Jézusról van szó, akit az igehirdetésben bemutatott, akkor Őt el kell különíteni attól, ami egy ember életében történik. Mert különböző okok közrejátszhatnak abban, hogy én valamelyik tervemet megváltoztassam, és így a látszat szerint az igenemből nem lett, de Jézusban, az Isten Fiában ez soha nem történik meg. Ő nem egy bizonytalan üzenete Istennek az emberiség számára, hanem benne az Isten igenje valósult meg. A 20-ik versben ezt részletezi.

Istennek vannak ígéretei. Pál itt az Ószövetség ígéreteire gondolhatott. Ezek az Isten által küldendő Szabadítóról szóltak, aki megszabadítja az embert halálos ellenségétől, lehetővé teszi, hogy félelem nélkül szolgáljon Istennek, hogy tiszta és szabad élete legyen.

Ezekre az ígéretekre Jézusban van az igen – és ez úgy, hogy nem vegyül a nemmel. Vajon meg akar menteni Isten minden félelmedtől? Vajon meg akar szabadítani az ördög igájából, a bűn terhétől? Vajon meg akar ajándékozni egy szabad és tiszta élettel, amelyben félelem nélkül élsz és szolgálod Őt – amely tulajdonképpen szívből jövő hála és imádat azért, amit veled tett? Azt mondja Pál, hogy Istennek egy válasza van: JÉZUS – az Ő személye, megváltó munkája, az általa megszerzett szabadítás. Ezt jelenti Jézus keresztje, és a halottak közül való valóságos feltámadása. És még mond egy fontos dolgot: általa van az ámen Isten dicsőségére általunk. Azaz általa, ha az életemben valóban ott van Jézus, megvalósul az igen, ami Istent dicsőíti.

Főleg így karácsony előtt – de nem csak – nagyon fontos tisztán látni: Isten a mi szabadításunk igenjét és ámenjét küldte be a világba. Isten Jézusban igent mondott rád, és ha hiszel benne, követed Őt, szerinte élsz, meg is akarja ezt valósítani az életedben az Ő dicsőségére.

Ferenczi Lajos
Kérjük az Urat, hogy eljövetelére elkészültek és annak jó előkészítői lehessünk! – 2Pt 3:10-12
Az első és az utolsó, a kezdet és a vég – Jel 21:1-8; 22:10-17 (Jel 22:12)

Délutáni elmélkedés

Az élet folyója
Igehely: Ez 47:1-12; Kulcsige: Ez 47:9 „Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.”
A 40. fejezettel kezdődik a templom leírása. Ez egy városhoz hasonló hatalmas építmény. Isten azért mutatja meg a prófétának, hogy a fogságból hazatérő nép, miután megbánja azokat a bűnöket, melyek miatt a salamoni templom le lett rombolva, felépíthesse ezt az újat a próféta által látott méretek alapján. Az új templomba is el fog jönni az Isten dicsősége, folytatódni fog – az ószövetségi áldozati rendszer keretei között – az Isten tisztelete.

A templom méreteinek és az áldozatok rendszerének leírása után a prófétát Isten a templom bejáratához vitte, amely kelet felé nézett. Itt, a bejáratnál látta, hogy víz fakadt a templom küszöbe alól. A templom területét elhagyva ez a víz akkora folyóvá duzzadt, hogy csak úszva lehetett átkelni rajta, aztán beleömlött a Holt-tengerbe. A halott tengert meggyógyította, megtelt a víz élettel. A patak két partján gyümölcsfák voltak, melyek havonta teremtek, levelük alkalmas volt a gyógyításra. Ez a kép azt a bővölködő életet mutatja be nekünk, amelynek maga Isten a forrása.

Izráelben azonban ez nem lett történelmi valósággá. A fogság utáni templom felépült ugyan, de ami itt le van írva, az nem valósult meg. János az utolsó időben látja ezt megvalósulni, de már templom nélkül, ugyanis annak a helyét átveszi Isten és a Bárány. Ez a Bárány Jézus, aki bejött a történelembe, amikor eljött az idők teljessége, hogy az Isten főpapja legyen, aki saját magát mutatta be örökérvényű áldozatként. Keresztáldozatával megszerezte a tisztulási feltételeket. Feltámadása felfakasztotta azt a forrást, amelyből az Istentől származó élet ered. Hit által mindkettő már itt a miénk lehet. Dávid ezt így fogalmazza meg: „Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg” (Zsolt 103:3-4). János látomása arról szól, hogy a szemtől szembeni látás időszakában Ezékiel próféciája minden elképzelést meghaladóan fog beteljesedni.

Megéri Jézus vére által bűnbocsánatot kérni és kapni, a bűntől e vér által megtisztulni, a megszentelődésben növekedni, és hit által élni az életet Isten dicsőségére.

Ferenczi Lajos