ÁHÍTAT – 2022. december 20., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus a főpap, az igaz közbenjáró
Igehely: Zsolt 110:1-7; Kulcsige: Zsolt 110:4 „Megesküdött az Úr, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.”
A zsoltár megfogalmazásából azt lehet leszűrni, hogy Isten (Jahve) a királyhoz, a zsoltáros urához szól. Tesz neki egy ígéretet, hogy támogatja az uralkodásban, s győzelmet ad minden ellensége fölött, majd ezt Melkisédekkel köti össze. Melkisédek Sálem, azaz Jeruzsálem királya volt, és egyben a Magasságos (azaz a legnagyobb) Isten papja.

Az Újszövetség szerint Jézus az, akit Isten az uralkodásban támogat. Támogatása biztos győzelmet jelent. Ezt az Isten által támogatott uralkodást Jézus a benne hívő ember életében akarja megvalósítani. Győzni akar az ördög felett, a bűn felett, s utolsó ellenségként a halált is végérvényesen meg fogja semmisíteni.

Ő maga, mint ember, a saját életében ezeket a harcokat eredményesen megharcolta az Atyának a támogatásával. A te életedben is képes erre. Ezért akár a gonosz bármely formájával, akár a bűnnel, akár a halálfélelemmel küzdesz, ne feledd: van örökkévaló Főpapunk a mennyben, aki közbenjár azért, hogy Istentől megfelelő segítséget kapjunk a harcainkban.

Ferenczi Lajos

Délutáni elmélkedés

Betlehem, a kenyér háza
Igehely: Ruth 1:6, 19; Kulcsige: Ruth 1:19 „Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbolydult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették: Csakugyan Naomi ez?”
Naomi egy jobb élet reményében hagyta el pár évvel azelőtt szülőföldjét férjével és két fiával. Az idegenben azonban nem azt találta, amit remélt. Elvesztette férjét és két fiát. Menye, Ruth, azonban nagyon ragaszkodott hozzá. Amikor Naomi meghallotta, hogy az ÚR rátekintett népére, és kenyeret adott neki, visszaindult Betlehembe. Ruth is vele tartott.

Amikor megszületett János, az eljövendő Messiás útkészítője, Zakariás, az apja, ezt mondta: „meglátogatta az Úr a népét, és váltságot szerzett neki.” Az Úrnak ez a rátekintése és meglátogatása Jézusban még mindig tart. Ő még mindig itt van népe között. Arra hív, hogy erősödjünk meg ebben a meggyőződésben. Ha azonban, mint gyülekezet, úgy érzitek, hogy szünetel az Úr látogatása, akkor gondoljatok arra, hogy az Úr a király, aki vezet, aki a gyülekezet feje. Ha ez a viszony rendben van, tényleg csak a hitben való megerősödésre van szükség. Mert hitben járunk, nem látásban, nem is az érzésekben bízunk.

Azt pedig, aki máshol próbált magának szerencsét, arra hívja, hogy jöjjön vissza az Úr népe közé, és részesüljön abból az áldásból, amit az Úr látogatása, jelenléte magában hordoz.

Ferenczi Lajos