ÁHÍTAT – 2022. december 7., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Csillaghullás
Igehely: Mt 24:29-31; Kulcsige: Mt 24:29 „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek.”
Máté evangéliuma nagyon félelmetes képpel mutatja be az Emberfia visszajövetelét. Amikor eljön, az ég erősségei is megrendülnek. Olyan erőteljes és fényes lesz, hogy a nap és a csillagok sem fognak látszani. Hogy ez az univerzum átalakulásával fog-e járni, vagy az Isten világossága elhalványít minden más égitestet, nem tudjuk pontosan. Viszont bizonyos, hogy az Ő eljövetelét mindenki meg fogja látni, senki előtt nem lesz elrejtve.

Nem szeretnek az emberek a világvégére gondolni, mert ez félelemmel és bizonytalansággal tölti el őket. A választottak számára viszont a vég Krisztus uralkodásának a kezdete lesz, a csillagok lehullása a sokkal nagyobb fényesség eljövetelét jelzi. Az a bizalom kell bennünk éljen, hogy Krisztus napja számunkra nem a félelem, az elmúlás ideje lesz, hanem valami sokkal jobbnak a kezdete. Így éljük meg az adventet, mint akik nem félelemmel, hanem reménységgel várunk. Nem valaminek az elmúlását, hanem Krisztus újjáteremtő hatalmát.

Ha az olvasott igékben leírt képekre gondolsz, félelem vagy reménység van a szívedben?

Szabó Szilárd

Délutáni elmélkedés

Leszállt a Szentlélek az igehallgatókra
Igehely: ApCsel 10:44-48; Kulcsige: ApCsel 10:44 „Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét.”
A Lélek kiáradását sokféleképpen láthatjuk a Bibliában. Az apostolok együtt imádkoztak, amikor Isten Lelke betöltötte őket. Mások Isten dicsőítése közben tapasztalták meg a Szentlélek kitöltetését. Kornéliusz házanépe az ige hallgatása alatt élte át a Lélek kiáradását. Isten munkájának az egyik legalapvetőbb eszköze az ige. Ahol hiteles, Krisztusról bizonyságot tevő igehirdetés történik, ott a Lélek munkálkodik a hallgatókban, de még az igeszólóban is. Nemcsak a hiteles igehirdetés fontos, hanem az igehirdető lelkülete, nyitottsága is meghatározó. Péter apostolban nagyon sok falat kellett a Léleknek lebontania, amíg eljutott arra a pontra, hogy feltétel nélkül hirdesse az evangéliumot a pogányoknak. Ugyanilyen nyitott szívvel voltak ott a hallgatók is, akik kívánták meghallani, megérteni és megcselekedni az Úr igazságait. Amikor Isten tiszta igéje nyitott szívvel találkozik, akkor a Lélek kiáradása bizonyára megtörténik, akár eszköz vagy ebben, akár átélője vagy ennek az élménynek. Olyan hatással van az életedre, hogy gyökeresen változtatja meg gondolkodásodat.
Szabó Szilárd