ÁHÍTAT – 2022. december 8., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ragyogtok, mint a csillagok!
Igehely: Fil 2:12-18; Kulcsige: Fil 2:15 „Hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban.”
Az üdvösség nemcsak egy állapot, amibe belekerülünk a megváltás által, hanem egy életforma, amit jelzünk a cselekedeteinkkel. Az új életben való járás nemcsak egy lehetőség a hívő ember számára, hanem Krisztusba vetett hitünknek a következménye. Olyan élet, amely kitűnik a világban úgy, mint a csillagok az éjszakában. Isten erre hívott minket, hogy fénylő csillagok legyünk a sötétségben. Vannak kultúrák, különböző korok, de Isten választottai mindenkor kitűnnek feddhetetlen életükkel. Ez az életforma nem taszító mások számára, hanem vonzó, magával ragadó, követésre serkentő. Nem okoz nekünk terhet, nem kényszerként éljük meg, mert minket is magával ragadott Krisztus szeretete, amely munkálja bennünk a készséget az Isten szerinti tisztaságra. Ezért akarok tiszta lenni, Isten és emberek előtt feddhetetlenül megállni. Az engedelmes szív és Isten igéjének a követése a legjobb tanácsadónk lesz ebben a „ragyogó” életben.

Van-e valami, ami elhomályosította Krisztus szerinti ragyogásodat, tisztaságodat?

Szabó Szilárd

Délutáni elmélkedés

Rendkívüli dolgok megtapasztalása
Igehely: Gal 3:1-5; Kulcsige: Gal 3:4a „Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat?”
Nem tudjuk, melyek voltak azok a rendkívüli dolgok, amelyeket megtapasztaltak a galatabeliek, de Pál világosan kijelenti, hogy a Lélek hatalmas erőkkel munkálkodott közöttük. Az apostolok cselekedetei alapján sok jelre lehet gondolni, akár csodákra, gyógyulásokra, de gonosz lélektől való szabadulásra, megtérésekre is, hiszen Isten Lelkének a megnyilvánulása sokféleképpen látható volt. Biztos, hogy ezek nem cselekedetek, vagy valamilyen szabályrendszerek megtartása által történtek, hanem a hit megnyilvánulása által. Mindenki számára kísértést jelenthet, hogy a lelki életet egy idő után „testiesen” éljük meg. Ez nemcsak akkor történik meg, ha különböző bűnökben élünk, hanem akkor is, ha keresztyén életünk emberi szabályok, rendelkezések gyakorlására szegényedik. A Lélek megnyilvánulásának fontos feltétele nem egy hitrendszer puszta elfogadása, hanem a hit által való élet, a mindennapok hit által való megélése.

Vágysz rendkívüli dolgokat megtapasztalni a Lélek által? Isten üzenete ma nekünk: mindent merjünk hittel rábízni, és rendkívüli dolgokat tapasztalunk meg!

Szabó Szilárd