ÁHÍTAT – 2022. február 12., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Kinek tartod Jézust?
Igehely: Lk 9:18-22; Kulcsige: Lk 9:20 „Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának.”
A legfontosabb kérdés az életben az, hogy kicsoda számodra Jézus? A második hasonlatos ehhez: mit gondolsz saját magadról? Létfontosságú és mindent meghatározó tehát, hogy hogyan vélekedsz Jézus Krisztusról és az emberről általában? A sokféle vélemény között az egyetlen mérvadó útmutató a Szentírás, amelyben kijelentést kapunk mind Jézus istenségére, mind pedig a helyes emberképre vonatkozóan.

A Mester két kérdést tett fel, egy általános és egy konkrét kérdést: Kinek mondanak engem az emberek? Na és ti? A hangsúly az utóbbin van, az első csak bevezető ehhez. Nem az számít, hogy mások mit mondanak a Megváltóról, hanem hogy mit mond Isten róla, végső soron pedig – az üdvösséged szempontjából – hogy te mit mondasz róla. Van-e határozott hitvallásod, olyan, amely egybecseng a mennyei hanggal, hogy „ez az én szeretett Fiam”? János írja, hogy „amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van” (1Jn 4:2).

Támaszkodj a Szentlélek hangjára, hogy felismerd és bátran megvalld Jézust, továbbá törekedj egyre jobban megismerni Őt!

Sallai Jakab

Délutáni elmélkedés

Az új teremtés szabálya
Igehely: Gal 6:14-18; Kulcsige: Gal 6:15 „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés.”
Mindennek megvan a szabálya, azaz a működési elve. A teremtett világ a természet törvényei szerint szabályozza önmagát. Szabályok rendszere írja elő továbbá, hogy hogyan viszonyuljunk bizonyos dolgokhoz, eseményekhez, emberekhez és Istenhez. A lelki életnek is megvannak a sajátos szabályai mindkét értelemben. Az új teremtés szabályszerűsége, hogy meg kell halnunk a régi élet számára ahhoz, hogy feltámadjunk egy új életre. Itt kezdődik a hit szabálya, és nem az előírások végtelen soránál. Ha valaki nem mondott nemet a világnak, és nem született újjá Szentlélek által, az nem sokra jut a rendszabályok követésével. Emberileg talán beilleszkedhet egy csoportba, de a szabályzat csak nyűg lesz számára. Lelkileg nem fog növekedni, mert nem él. A törvény átka nem vezet el az új élet öröméhez.

E szabály szerint élsz? Ha Krisztusban vagy, akkor új teremtés vagy, szívedbe van írva a Lélek törvénye, a királyi törvény. Legyen számodra szabály, hogy mindennap ezt az utat kövesd, ehhez szabd magad! Ha szabályszerűen küzdesz, akkor koronát kapsz.

Sallai Jakab