ÁHÍTAT – 2022. február 15., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Szemnyitó érintés
Igehely: Mt 20:29-34; Kulcsige: Mt 20:34 „Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.”
Mennyivel felemelőbb lenne ez a történet, ha azt olvasnánk, hogy a vak embernek volt egy látó társa, aki segítségére volt a mindennapokban. De itt két vakról szól a történet. Ez látszólag halmozottan hátrányos helyzet. De legalább társai voltak egymásnak az árokparton ülve, a koldulásban. Együtt hallgatták a híreket is, hogy van egy Jézus nevű gyógyító, és ha vele találkoznának, vége lehetne a nyomorúságuknak. Sokat beszélhettek erről, így tartották egymásban a lelket. És egyszer csak azt hallják: „itt van Jézus!” Milyen jó, hogy ketten vannak: kétszer olyan hangosan tudnak kiáltani! Amikor az egyiket leintették, a másik akkor is folytathatta. Addig nem hagyták abba a kiabálást, amíg meg nem gyógyultak.

Lehet két „vak” egy házasságban? Igen, sajnos. Nem látják a kiutat a nehéz helyzetükből, nem tudnak kitörni az érzelmi, anyagi, gyermeknevelési problémáikból. Nem tudják, hogyan lehetnének Isten szerinti férjjé, feleséggé, szülővé. De ketten tudnak egyszerre imádkozni és kiáltani! Ha az egyik elfárad, a másik folytathatja, ha az egyik ellankad, a másik bátoríthat. Talán észre sem veszik: de ketten vannak a térdeiken, és az ígéret szerint Jézus ott van velük, harmadikként.

Dani Zsolt

Délutáni elmélkedés

Bölcsesség a mindennapi életben
Igehely: Péld 31:10-31; Péld 31:30 „Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.”
Mennyire fontosak a lebecsült hétköznapok! Itt válik nyilvánvalóvá, kik is vagyunk igazán. Hitünk, kegyességünk, az életünk folyása a hétköznapokban válik hitelessé! Igazi valónkról beszél a munkához való hozzáállásunk, az anyagiakhoz való viszonyunk, a nehézségek közötti helytállásunk, a ránk bízottakról való gondoskodásunk, gyermekeink viselkedése, az öltözködésünk, házunk és kertünk állapota. Sok időt és erőt fektetünk az Isten igéjének megértésébe, ugyanennyit kellene befektetnünk a megélésébe is. Az olvasott ige megmutatja azt, hogy az életünk minden területén helye van az istenfélő hozzáállásnak, nem kegyeskedő beszédek, hanem jó gyakorlati döntések és cselekedetek által.

Jézus Krisztus nem azért lett Megváltó, mert rossz ács volt! Miközben életünk minden területéért imádkozunk, és várjuk Isten áldását, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy használnunk kell ügyességünket, bölcsességünket és képességeinket ahhoz, hogy a mindennapokban sikeresek legyünk. Sőt képezzük magunkat abban, hogy a hétköznapok mesterei legyünk, mert ez is része a Krisztusról való bizonyságtételünknek!

Dani Zsolt