ÁHÍTAT – 2022. február 16., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Vigasztaló érintés
Igehely: Mt 17:1-8; Kulcsige: Mt 17:7 „Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek!”
Három tanítvány elragadtatott állapotba kerül a megdicsőülés hegyén. Úgy tűnik, ez az, amire mindig is vágytak, itt szívesen megállnának, és itt maradnának örökre. Vannak olyan pillanataink, amikor megállítanánk az időt, örökre élveznénk a pillanat varázsát, a felfoghatatlan jót, amibe belekóstoltunk. Péter sátrat akar építeni, hogy innen ne menjen senki sehova. Amikor a mennyei hang megszólal, összeomlanak a tanítványok. Jézus megérinti őket, és elindulnak vissza a hétköznapokba. Ott vár rájuk a felejthetetlen élmény folytatása: az elhívás és a küldetés hétköznapjai.

A házasságnak is vannak elragadó pillanatai, amikor jó lenne megállítani az időt. Amikor a férj és feleség egymásé lesz, amikor átélik a mély megismerés örömét, az első gyermek várását, megszületését. Ilyenkor Jézus megérint bennünket, és tudjuk, hogy ez csak egy része a nagy elhívásnak, mert vár ránk az út folytatása: egymás elhordozása, gyermekek gondozása, a gyermek felett való virrasztás, a tinik éjszakai hazavárása, az értük mondott könyörgések. Így lesz teljessé az életünk. Ne félj a hétköznapoktól, csodákat rejtenek!

Dani Zsolt

Délutáni elmélkedés

Bölcsesség a gyermeknevelésben
Igehely: Zsolt 78:1-10; Zsolt 78:4 „Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.”
Ki képes gyermeket nevelni? Aki felnőtt! Aki hite és tapasztalatai alapján képes felismerni és értékelni a jót. Aki elkötelezett abban, hogy segíteni akar gyermekeinek, hogy megtalálják az egyetlen utat, amelyen érdemes járni!

Rengeteg nevelési alapelv létezik, ezért ez zűrös terület! A nevelés hiánya nem szabaddá teszi a gyermeket, hanem éppen kiszolgáltatja a benne lévő rossznak. Ha egy kert nincs karbantartva, akkor értéktelen gyomnövények fognak teremni benne! A gyermek Isten olyan ajándéka, akivel sokat kell foglalkozni, hogy igazi ajándék legyen!

A csecsemőt védeni és oltalmazni kell, ő teljesen a szüleire szorul, akik Isten gondviselő eszközei a számára. A gondozásukat türelemmel lehet végezni. Érdemes odafigyelni a kicsi dolgokban is rájuk, mert a kicsi gondokból lesznek a nagy gondok! Ha a kicsi fák mellé karót verünk, arra irányíthatjuk, amerre akarjuk, de a nagy fánál ez már nem működik. Ez a karó a nevelés. Ebben benne van a szóbeli tanítás, az értelmes határok meghúzása, a fegyelmezés, és a szülők példaadása. Ez a fajta szülői hozzáállás biztonságos légkört teremt a gyermek számára, ahol igazán önmaga tud lenni. És mindent hasson át az Istentől kapott szeretet!

Dani Zsolt