ÁHÍTAT – 2022. február 17., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Célirányos érintés
Igehely: Mk 7:31-37; Kulcsige: Mk 7:33 „Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét.”
Biztos sokan tudtak volna Jézusnak tanácsot adni, hogy mit tegyen ezzel a dadogó sükettel. És szerették volna, hogy ez a szemük előtt történjen meg. Jézus azonban félrevonta a beteget, és nem a kíváncsi tömeg előtt cselekedett. Nem egyszerűen a betegre tette a kezét, hanem odanyúlt a beteg testrészhez.

Egy házasság belső működését a látható jó vagy rossz gyümölcsök alapján lehet felismerni. Belülre Jézuson kívül senkit nem érdemes engedni, ez intim terület. Ő tudja, hogy hol kell gyógyító érintés, nem fog mellényúlni, és nem teszi „közkinccsé” a házas élet problémáit. De a gyógyulás után mindenki látni fogja, hogy belül történt valami, mert a rossz gyümölcsök átadják helyüket a jóknak. Ez a beteg néma volt, képtelen volt kifejezni a fájdalmát, reménytelen gondolatait. Nem tudott segítséget kérni ezekre a belső gyötrelmekre. De nem baj! Elég, ha egy név és egy kérés formálódik az ajkunkon: „Jézus, segíts!” Onnantól kezdve Ő intézi sorsunkat! Higgyünk Isten tévedhetetlen gyógyító hatalmában, még akkor is, ha mi egészen más gyógymódot tudnánk ajánlani neki!

Dani Zsolt

Délutáni elmélkedés

Bölcsesség a problémák megoldásában
Igehely: Péld 25:11-15; Kulcsige: Péld 25:15 „Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri.”
Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy nem problémáink vannak, hanem megoldásra váró feladataink. Igaza volt!

A ránk váró feladatokat sokféleképpen meg lehet oldani, de a mi hozzáállásunknak istenfélelemben kell gyökereznie, amely tükrözi Urunk szentségét, szeretetét, bölcsességét. A cél nem szentesíti az eszközt. Van, aki jó célokért küzd, tisztátalan eszközökkel – ez nem Isten akarata. A szilárd alapelvek segítenek abban, hogy a kivitelezésben rugalmasak legyünk. Van, hogy a helyén mondott ige segít, amely egy pillanat alatt képes megoldást hozni. Máskor a csend és az együttérzés sokat segíthet, amit Jób is átélt barátai látogatásának elején. Van, amikor feddeni, máskor bátorítani kell. Van, amikor várhatjuk Isten szabadítását, máskor keményen meg kell küzdeni a megoldásért. Ha szavunkat adjuk valakinek, azt akkor is tartsuk meg, ha pillanatnyilag veszteséget fog okozni nekünk. A türelmes várakozás sem egyszerű dolog, de számtalan esetben ez hoz megoldást! Amikor megoldásokért imádkozunk az Úrhoz, imádkozzunk az oda vezető útért is! Isten számára a mi személyes lelki növekedésünk is fontos, nemcsak az adott helyzet megoldása.

Dani Zsolt