ÁHÍTAT – 2022. február 7., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Aki parancsol a hullámoknak
Igehely: Lk 8:22-25; Kulcsige: Lk 8:24 „Odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett.”
Az Úr Jézus a vihar lecsendesítésével isteni hatalmáról tett bizonyságot. Egyedül neki van hatalma a természeti elemek fölött, mivel Ő a teremtő Isten. Ő alkotott mindent, és Ő irányít mindent. Jézus minden tanítványának el kell jutnia erre a felismerésre. Minél több személyes tapasztalatot szerzünk Urunk hatalmáról, annál inkább tudjuk Őt csodálni és imádni. Az Úr Jézus jelenléte nem biztosíték a viharmentes életre, de ha Ő jelen van, akkor számíthatunk a hatalmára. Ott van-e az életed hajójában?

Amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk – mint a tanítványok a viharban –, kezdünk kétségbeesni. Nem tudjuk irányítani még az életünk eseményeit sem, nemhogy a természet erőit. Lehet, hogy épp viharba került az életed, és érzed, amint a hideg hullámok összecsapnak fölötted. Kiálts Jézushoz, aki a vihar morajlásában is meghallja hangodat! Az ember Jézus elaludt, de „nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!” (Zsolt 121:4)

Nincs olyan természeti vagy természetfölötti erő, amely ne lenne alárendelve a hatalmának. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Fordulj hozzá bizalommal!

Sallai Jakab

Délutáni elmélkedés

Istennek tetsző élet
Igehely: Kol 1:9-11; Kulcsige: Kol 1:10 „Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.”
Milyen az Istennek tetsző élet? Ez a kérdés több irányból is megközelíthető. Amint a vasárnapi igében olvastuk, a válasz egyetlen mondatban összefoglalható. Ugyanakkor az egész Szentírás erről szól, és emellett könyvek sokasága. Az a legjobb, ha mindennap megértjük ennek egy szeletét, és alkalmazzuk azt saját élethelyzetünkben.

A ma esti igénk szerint az Istennek tetsző élet előfeltétele, hogy lelki bölcsesség útján megismerjük akaratát. A saját akaratunk gyakran nem egyezik Isten akaratával, ezért nem szabad saját bölcsességünkre támaszkodnunk, hanem keresnünk és követnünk kell az Ő szent akaratát. Másodszor: Istennek az tetszik, ha gyümölcstermő az életünk. Ez – amint az Ige is világossá teszi – a jó cselekedeteket jelenti. Milyen áldás, hogy Isten még ezeket is előre elkészítette számunkra, hogy azokban járjunk (Ef 2:10)! Harmadszor: az tetszik Istennek, ha látja, hogy gyermekei életében van növekedés, megerősödés. Az egészséges növekedés nyomán jár a kitartás, öröm és a türelem. Ilyen-e az életed?

Sallai Jakab