ÁHÍTAT – 2022. január 13., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nem a sokaság akarata a legfőbb
Igehely: Lk 4:42-44; Kulcsige: Lk 4:43 „Ő azonban ezt mondta nekik: Más városokban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem.”
Reánk, emberekre elkerülhetetlenül hat és befolyásol is a tömeghatás. Általában azt csináljuk, amit sokan körülöttünk és ott érezzük legtöbbször jól magunkat, ahol sokan vannak. Ez önmagában nem rossz, de veszélyes lehet. Hiszen legtöbbször nem a sokaság akarata a helyes. Ez alól természetesen lehet kivétel is. A tanítványok is próbálták befolyásolni Jézust bizonyos helyzetekben. Ő azonban soha nem a sokaság vagy a saját érzelmei alapján döntött. Volt, hogy marasztalták (42. v.), de Ő mindig arra figyelt és annak az akaratát teljesítette, aki Őt küldte (43. v.). Hogyan állsz életednek ezen a területén? Nekem és neked is döntéseket kell hoznunk naponként. Kinek az akarata érvényesül ezen döntéseink meghozatalakor? Ezek befolyással vannak a környezetünkre is. Ha Isten akarata szerint döntünk, akkor nem csupán áldottak, de áldás is lehetünk azon a helyen, ahová Isten helyezett. Éppen ezért imádkozom és téged is erre hívlak, hogy a keresztyének hozzanak Isten akarata szerinti döntéseket, és ezáltal Isten neve dicsőüljön meg.
Balogh Gábor

Délutáni elmélkedés

Az Ige áldásai
Igehely: Zsolt 119:1-3, 97-105; Kulcsige: Zsolt 119:105 „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
Ez a zsoltár Isten igéjének a magasztalása. Az író ezt számos kifejezéssel írja körül, mint például intelem, út, rendelkezés, parancsolat, beszéd, utasítás vagy éppen ösvény. Bármelyiket olvassuk, az Isten igéjét jelenti számunkra. Mit jelent az Isten igéje a te számodra? Itt állj meg, kérlek az olvasással és elmélkedj ezen! Sokszor fel sem fogjuk, milyen nagy áldás számunkra az Isten igéje. Az, hogy birtokunkban van, olvashatjuk, megérthetjük, megélhetjük és továbbadhatjuk másoknak. Miért olyan nagy áldás az Ige?

– Mert annak megélése boldog életet biztosít (1-2. v.)

– Megóv bennünket minden álnok cselekedet elkövetésétől (3. v.)

– Bölccsé és értelmessé teszi az embert (98.,100.,104. v.)

– Segít az Úr útján maradni és döntéseitől el nem térni (101-102. v.)

– Világosságot biztosít számunkra ebben a sötét világban (105. v.)

Magasztaljuk mi is a zsoltárossal együtt Istent, igéjének sokrétű áldásaiért!

Balogh Gábor