ÁHÍTAT – 2022. január 12., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mindenki hozzá vitte betegét
Igehely: Lk 4:40-41; Kulcsige: Lk 4:40 „Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.”
Voltak betegek, akikhez elment Jézus. Voltak, akik jöttek Jézushoz és voltak, akiket vittek, ezekről tesz említést ez a rövid igeszakasz. Nem az a lényeg, hogy egy beteg miként jut el orvoshoz, hanem az, hogy eljusson hozzá. Jézus Krisztus nem annak alapján gyógyított, hogy ki, honnan vagy hogyan jött hozzá. Azokra, akik közeledtek hozzá, rátette kezét és meggyógyította őket (40. v.). Ez legyen a te számodra is ma egy bátorító üzenet. Jézus jelenlétében van ma is gyógyulás személyesen a te számodra, de azoknak is, akiket te hozol Őhozzá. Fontos az, hogy a meggyógyultnak legyen elég hite arra, hogy ajánlja az orvost. Gondolj a Naámán házában levő szolgálóleánykára. Te már meggyógyultál? Ha nem, most hívlak és bátorítalak, hogy jöjj Jézushoz. Ha már átélted a gyógyulást, légy segítségükre azoknak, akik körülötted élnek és reád várnak. Az idézett igerészben Jézus a meggyógyultakra parancsolt és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy Ő a Krisztus (41. v.). Nekem és neked ma azt parancsolja, hogy beszélj róla, mert sokan nem tudják.
Balogh Gábor

Délutáni elmélkedés

Az Ige ereje
Igehely: Zsid 4:12-13; Zsid 4:12 „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.”
Életünk folyamán különböző erők hatnak ránk. Nyáron ereje van a napnak, télen a fagynak, a tűznek és a szélnek. De hat ránk a szó is, az Istené, meg a Sátáné. Az Isten ereje az Ő szavában rejlik. Ez teremtő erő, mindeneket megtartó és fenntartó erő. Amikor Isten szól, ott számíthatunk az Ő erejére. Hogyan szól az Isten? A Zsid 1:1 szerint sokszor és sokféleképpen. Minden időben és mindenkihez a saját nyelvén, annak érdekében, hogy Őt megértse. Volt idő, hogy próféták által, álmok, események, akár egy szamár által is. De végül a Fiú, Jézus Krisztus által szólt. Személyes megtapasztalásom, hogy ma, hozzánk az Ő igéje által szól, amiben az Ő ereje nyilvánul meg. Te mit teszel ezzel az igével, amelyről azt olvassuk, hogy élő és ható? Hisz élet van benne és hatást fejt ki, megítélve a szív gondolatait (12. v.). Ezt az erőt nem tudod kikerülni, nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte (13. v.). Csak az Ige erejével vagyunk képesek ellenállni Sátánnak, és győzni vele szemben. Kívánom, hogy éld át, értékeld és légy hálás az Ige erejéért.
Balogh Gábor