ÁHÍTAT – 2022. január 28., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Aki méltó
Igehely: Lk 7:1-10; Kulcsige: Lk 7:7 „Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám.”
Ki az, aki méltó az üdvösségre, és ki az, aki nem? A tanítványok úgy gondolták a századosról, hogy méltó arra, hogy Jézus a szolgáját meggyógyítsa, mert sok jót tett a zsidók érdekében. A százados ellenben saját magát nem tartotta méltónak arra, hogy Jézus eljöjjön a házába. Ez az őszinte vallomás és hit tette őt igazán méltóvá arra, hogy az Úr meggyógyítsa a szolgáját.

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy méltók vagyunk az üdvösségre! Semmi jót nem tettünk, és nem is tehetünk, hogy az Úr könyörületét és szeretetét kiérdemeljük. Semmivel sem vagyunk különbek és méltóbbak másoknál. Az Úr úgy szeret minket, ahogy vagyunk. De ha elismerjük méltatlan voltunkat, Ő kész arra, hogy megbocsásson, és hogy méltóvá tegyen minket is az üdvösségre. Milyen jó, hogy a mi alkalmatos voltunk nem a mások, nem is a magunk véleményétől függ, hanem egyedül Jézus Krisztus kegyelmétől.

Vigyázzunk, ne essünk abba a hibába, hogy csak egyes embereket tartsunk méltónak az üdvösségre. Az Úr azt mondja, hogy sok utolsóból lesz első, és sok elsőből lesz utolsó. Valljuk meg mi is hittel: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de köszönöm, hogy te mégis megtetted ezt!

Nagy Ferenc

Délutáni elmélkedés

A gazdagság illúziója
Igehely: Jel 3:17-19; Kulcsige: Jel 3:17 „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen.”
A laodiceai gyülekezet gazdagnak tartotta magát. Jézus ezt másképp látta. Ő nem látott mást, csak a szegénységüket, a mezítelenségüket és a vakságukat. Mi hát a valóság? A bűvészek sok trükköt tudnak mutatni, és a nézőkkel elhitetik, hogy az a valóság. Az embernek tudnia kell, hogy az ilyen trükk nem más, mint szemfényvesztés és illúzió. A gazdagságra is úgy tekint sokszor az ember, mint valami bűvésztrükkre. Csodálattal tölti el szívét a látvány, és azt mondja: „ezt én is birtokolni akarom!”

Milyen érdekes, hogy az ember számára a láthatatlan világ illúziónak, a látható világ pedig valóságosnak tűnik. Jézus pedig azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az Ő beszédei nem múlnak el (Mt 24:35). Mi hát az illúzió, és mi a valóság? A zsidókhoz írt levél azt írja, hogy aki hisz, az meggyőződéssel van a láthatatlan dolgok felől. Jézus azt tanácsolja, ha gazdagok szeretnénk lenni, vegyünk tőle tűzben izzított aranyat. Ha felöltözöttek szeretnénk lenni, vegyünk tőle fehér ruhát. És ha látni szeretnénk, kérjük Őt, hogy gyógyítsa meg lelki szemeinket, hogy ne illúzióban, hanem a valóságban éljünk!

Nagy Ferenc