ÁHÍTAT – 2022. január 5., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jön, aki erősebb
Igehely: Lk 3:15-20; Kulcsige: Lk 3:16 „János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket
Mikor e sorokat írom, a világ jórésze az olimpiai játékokra figyel. Az olimpiák jelmondata: „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” Ott feszül a versenyszellem, a bizonyítási vágy minden versenyzőben.

János szavaiból más lelkület sugárzik. A krisztusi élet, a neki való szolgálat titka az alázat, az Ő hatalmának elismerése. Nem csorbul az életünk, hanem kiteljesedik, megerősödik. Minél inkább érezzük ráutaltságunkat, és teret adunk munkájának, annál inkább betölti életünket. Jövetele tüzet, ítéletet is jelent, de aki neki engedelmeskedik, azt megtisztítja. Lelkével betölti, és használja szent kezében. János szolgálata emberileg nem kívánatos. Pusztában él, sáskát, erdei mézet eszik. A paráznaságban élő király börtönbe veti, lefejezteti. Az Úr Jézus viszont bizonyságot tesz róla, méltatja munkásságát. Hadd ismerjük el mi is életünk, szavaink által az Úr Jézus hatalmát! Bízzunk Benne, hisz Ő erősebb minden viharunknál!

Hogyan tapasztaltad meg a megalázkodás áldásait? Hogyan tapasztaltad meg Isten megtisztító munkáját életedben? Milyen élethelyzetre nézve kell hinned hatalmában?

Vékás Benjámin

Délutáni elmélkedés

Bátor indulás
Igehely: Józs 1:1-7; Kulcsige: Józs 1:6 „Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom.”
Mózes, az Úr szolgája meghalt. Isten népe az Ígéret földjének határán van. Józsuéra, Mózes szolgájára, az egykori tizenkét kém egyikére vár a feladat, hogy bevezesse a népet Kánaánba. Az Egyiptomból kivonuló harcosok közül senki nem érte ezt meg Józsuén és Káleben kívül. Józsué viszont félelmekkel küzd. Nem látja magát alkalmasnak a vezetésre. Érzi Istenre utaltságát. Az örökkévaló Isten jelenlétéről biztosítja, és igéje megtartására bátorítja a korábban hűségesen szolgáló, a szent sátorban időző, most pedig vezetővé elhívott Józsuét.

Nincs annál nagyobb dolog, mint amikor Isten vezetése alatt, az Ő elhívására végezzük szolgálatunkat, legyen az kevésbé látványos, vagy éppen nyilvános. Ő bátorít, igéje erőt ad. Azok előtt is tekintélyt ad az Úr, akikhez küld.

Sokszor nem könnyű új utakra indulni, kihívásokkal szembenézni. Kell-e azonban annál több mint, ha a Mindenható mondhatja: Én veled leszek! Ha pedig Isten velünk, ki lehet ellenünk? Induljunk bátran az Isten által kijelölt útra ebben az évben is!

Vékás Benjámin