ÁHÍTAT – 2022. január 7., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A Lukács szerinti nemzetségtáblázat
Igehely: Lk 3:23-28; Kulcsige: Lk 3:23 „Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié.”
Az Úr Jézus nemzetségtáblája arra utal, hogy Istentől jött a világra. Bár minden ember Ádámtól származik – akit Isten teremtett –, különös üzenete van annak, hogy Jézus testet öltött, s az Atyától küldve vállalta a földi élet szenvedéseit, a csúfos halált. Küldetése volt. Általa élhetünk mi is. Küldetésünk horderejében nem hasonlítható a Megváltóéhoz, de Isten tervében céllal vagyunk e földön.

Az Úr Jézus földi felmenői – bármilyen tökéletlen, s olykor engedetlen emberek – életükkel egy láncolat részei voltak, amely Krisztusban csúcsosodott ki. Isten mindenhatóságában hibáikat is felülírta. Áldott dolog tudatosan úgy élni, hogy életünk nem rólunk szól, hanem párahosszúságú életünkben Édesatyánk dicsőségét akarjuk szolgálni.

Vonjunk párhuzamot a nemzetségtáblázat és az élet könyve között! A fogságból hazatért zsidók gyülekezete kirekesztette a papságból azokat, akik nem tudták bizonyítani származásukat (Ezsd 2:62). A mennyei Jeruzsálembe azok mennek be, „akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe” (Jel 21:27).

Kegyelem, hogy ma még be lehet kerülni az élet könyvébe.

Vékás Benjámin

Délutáni elmélkedés

Az eljövendő nyugalom
Igehely: Zsid 4:8-11; Kulcsige: Zsid 4:11 „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.”
A levél írója az olvasók előtt jól ismert történelmi példával aktuális üzenetet közvetít. Nem mindenki ment be Kánaánba, aki kijött Egyiptomból. Hitetlenségük miatt sokan elhulltak az úton. Bár megbocsáttattak bűneink, békességet nyertünk, nyugalmunk van Krisztusban, felénk is szól az intés: az örök nyugalom még ezután vár Isten népére. Nem tekinthetünk földi körülményeinkre úgy, mint ha itt lenne a végcél. Célunk a mennyei Jeruzsálem. Földi életünket az örökkévalóság szemszögéből szeretnénk megélni, kincseket gyűjtve a mennyben.

Bátorítás is ez az üzenet számunkra. Az akkori olvasók jórészének üldözésekkel kellett szembenéznie. Ma is vannak üldözött hittestvéreink világszerte. Sokszor szembenézünk másfajta nyomorúsággal is: betegség, járványhelyzet, természeti katasztrófák, megkísértett állapot, zavaros szellemi irányzatok, létbizonytalanság. Jó arra gondolni, hogy nem a földi Kánaán az igazi nyugalom helye, hanem az örökkévaló dicsőség. Emeljük fel szemünket, bátorodjék szívünk, tartsunk ki a kísértések között, hogy mindannyian megérkezzünk oda Isten kegyelméből!

Vékás Benjámin