ÁHÍTAT – 2022. január 8., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Kísértésekkel terhelt napok
Igehely: Lk 4:1-13; Kulcsige: Lk 4:13 „Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre.”
Jézus az Atyának engedelmeskedve bemerítkezik, a Szentháromság megpecsételi az engedelmességet. Isten Lelke, aki galamb formájában alászáll, most arra indítja, hogy a pusztában tartózkodva, böjtben is keresse az Atyával való közösséget. A Sátán akkor támad leginkább, amikor keressük az Úr arcát. Még a tökéletes Isten Fiát is el akarta szakítani az Atyától. Megkérdőjelezte istenfiúságát. Látszólagos megoldást kínált a hiányérzetre, jelen esetben az éhségre. Hírnévvel és dicsőséggel kecsegtette Őt, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.

Számunkra sincs más módja a kísértésekkel szembeni győzelemnek, mint az, hogy mindennél jobban kívánjuk és keressük az Úr jelenlétét. Megelégszünk a benne kapott békesség, öröm, reménység semmihez sem hasonlítható áldásával. Feltétel nélkül bízunk benne, a körülményektől függetlenül. Betölt, mindennél drágább számunkra az Ő igéje. Egy életen át tartó harc ez, de Lelke által segítségünkre van. Hit által győzhetünk. Dicsőség neki!

Milyen területen vannak legnagyobb harcaid jelenleg? Hogyan tapasztaltad meg Lelke erejét a kísértések között?

Vékás Benjámin

Délutáni elmélkedés

Beteljesedett ígéretek
Igehely: Józs 23:11-16; Kulcsige: Józs 23:14 „Ismerjétek el teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az Úr! Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem.”
Izráel népének története újabb fordulóponthoz érkezett. Már jó ideje az Ígéret földjén vannak. A törzsi örökségeket kisorsolták. Józsué készül letenni szolgálatát, és a sikemi országgyűlés előtt összehívja a nép elöljáróit. Békességgel néz elköltözése elé. Még egyszer ráköti a vezetők szívére az Istentől való függés, az engedelmesség fontosságát. Emlékezteti őket, hogy Isten hűséges volt ígéreteihez, de az új hazában csakis az Úrral kötött szövetségben és hűségben lehet maradandó Izráel békéje. Félelmetes az engedetlenség következménye.

Isten ígéreteinek beteljesedésére várva tartsunk ki az engedelmességben! Ha éppen szélcsendes, békés időket élünk, ne lazítsunk, ragaszkodjunk az Úrhoz! Ő az odaszánt életű szülők, nagyszülők, lelki vezetők, testvérek által tanácsolni akar. Fogadjuk meg a bölcs tanácsokat! Ha pedig idősödőként, életünk utolsó szakaszát élnénk, tanácsoljuk az Úrra figyelve a ránk bízottakat! Istenbe vetett hittel és bizalommal nézzünk az elköltözés elé is! Az Úr, aki vezetett, továbbra is vezetni fog. Hála neki!

Vékás Benjámin