ÁHÍTAT – 2022. július 19., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az úrvacsora vételéhez meg kell érkezni
Igehely: 1Kor 11:23–34; Kulcsige: 1Kor 11:27 „Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.”
Sajnos a korinthusi gyülekezetben helytelen gyakorlatok is voltak, amikor úrvacsoráztak. Pál apostol ezeket orvosolja ebben a levélben. Hadd vegyünk sorra néhány gyakorlati dolgot, amikor úrvacsorához készülünk:

1. Jó lesz, ha az előtte levő napokon már gondolunk erre, és ha van valami, amit rendezni kell az Úrral vagy az embertársainkkal való kapcsolatainkban, azt rendezzük el! Ha kell, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek! Ha kell, mi kérjünk bocsánatot attól, akit megbántottunk!

2. Ne legyünk felületesek az úrvacsoránál! Becsüljük meg, és megkülönböztetett tisztelettel és hálaadással vegyük magunkhoz a kenyeret és a pohárt! Azért, hogy az úrvacsora valóban áldást jelentsen, először is nézzünk vissza, emlékezzünk! Aztán nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg magunkat! Végül nézzük előre, várva vissza Urunkat!

3. Minden gyülekezeti alkalomra érkezzünk meg időben, legyünk figyelmesek az igére, énekeljünk szívből, és maradjunk helyünkön a végéig!

4. Az öltözetünk is legyen illő Isten házához: hiányos öltözetben nem szabad, sőt tilos bemenni.

Borzási Gyula

Délutáni elmélkedés

Él-Ólám, az Örökkévaló megsegít
Igehely: 1Móz 21:33–34; Kulcsige: 1Móz 21:33 „Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és segítségül hívta ott az Úrnak, az Örökkévaló Istennek a nevét.”
Ábrahám életében fontos mérföldkövek azok az alkalmak és helyek, amikor oltárt épített, és segítségül hívta az ÚR nevét. Sorrendben ez az ötödik ilyen alkalom (1Móz 12:7; 12:8; 13:4; 13:18 és 21:33). Ilyenkor Ábrahám nemcsak imádkozott, hanem hirdette mindenkinek Istene csodálatos nevét. Ezekben a nevekben Isten tulajdonságai és személyének megismerése jutnak kifejezésre. Az ÚR (Jahve) név már önmagában is azt jelenti: Örökkévaló. Az Örökkévaló Isten pedig más héber szavakkal nevezi meg ugyanazt az Istent, megerősítve az előbbi név jelentését. Ezt az Istent mindig segítségül lehet hívni. Amikor segítségül hívjuk Őt, azzal kifejezzük, hogy rá vagyunk utalva, szükségünk van szabadítására, oltalmára, gondviselésére. Ábrahám életútja jelzi azt, hogy Ő Istennel járt, ebben az együtt járásban lépésről lépésre egyre jobban megismerte Istenét.

Jegyezd meg életed mérföldköveit, amelyek közelebb hoztak Istenhez! Mondd el te is másoknak, hogyan ismerted meg Istent, és mit tett az életedben!

Borzási Gyula