ÁHÍTAT – 2022. július 22., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A testvéri kapcsolatok ápolásának fontossága
Igehely: Zsolt 133:1–3; Kulcsige: Zsolt 133:1 „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”
A 15 zarándokének között a három utolsó arról szól, hogy mi papok vagyunk (Zsolt 132), testvérek vagyunk (Zsolt 133) és szolgák vagyunk (Zsolt 134) Isten házában.

A 133. zsoltár négy pontban röviden, de tömören foglalja össze a testvéri egyetértésről szóló tanítást: Először is jó és gyönyörűséges, ha a testvérek egységben élnek. Másodszor olyan ez, mint az illatos olaj. Harmadszor felüdülést hoz, mint a harmat. Negyedszer ez a biztosítéka Isten áldásának.

A testvéri egység gyönyörű látvány. Lehet egység egyformaság nélkül is. Mindnyájan különbözőek vagyunk, de ez ne akadályozza együttműködésünket! Az alapvető fontosságú ügyekben legyen egyetértés. A másodlagos ügyekben legyen szabadság. Mindenben legyen szeretet. Isten családjába fogadott minket, amikor gyermekei lettünk. Ebben a családban testvéreket kaptunk, és testvérekké lettünk.

Hálát tudsz adni ma testvéreidért? Keresed-e a testvérekkel való kapcsolatot? Mit tehetnél még azért, hogy még jobb legyen a testvéri kapcsolat? Legyünk a jó testvéri kapcsolatok ápolói, nemcsak élvezői!

Borzási Gyula

Délutáni elmélkedés

Él-Shaddaj, a mindenható Istenben bízom
Igehely: Ruth 1:15–22; Kulcsige: Ruth 1:20 „Ő azonban azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a Mindenható.”
A Szentírás nyelvében Él-Shaddaj Isten egyik neve, ami azt jelenti: a mindenható Isten; Isten, aki elegendő. Az 1Móz 17:1 szerint Isten ezen a néven jelenti ki magát Ábrahámnak, és így lett az atyák Istene, azaz Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. A későbbiek során a Bibliában ott használták, ahol emelkedett formában kívántak Róla szólni. Részünkre ez a név Isten mindenek felett való hatalmáról tanúskodik, aki mindent megtehet, akinek nincs lehetetlen. Erős Isten, aki hatalmát javunkra, segítségünkre és üdvösségünkre használja fel. Minden helyzetben bízhatunk benne, segítségül hívhatjuk, és megtapasztalhatjuk szabadítását. Még akkor is, ha néha nem értjük, miért történnek velünk olyan dolgok, amelyek megkeserítik sorsunkat, vagy akkor is, ha Isten megengedi, hogy bajok jöjjenek. A mindenható Isten jót tud kihozni még a rosszból is. Az Ő segítségével a kaotikus, zűrzavaros időket is túl lehet élni.

Naomi kitüntetéssel végezte a Kemény Csapások Egyetemét. Bízzunk mi is az Úrban, Él-Shaddajban teljes szívvel!

Borzási Gyula