ÁHÍTAT – 2022. június 14., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Három és mégis egy
Igehely: ApCsel 10:34-43; Kulcsige: ApCsel 10:38 „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.”
Péter apostol a Kornéliusz házánál hirdeti Isten igéjét. Azt az Igét, amely Izráel fiainak békességet hoz a Jézus Krisztus által. Az apostol azonban hamar megállapítja, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Isten csodálatos munkája Jézus Krisztus személyében bontakozik ki, akit felkent Szentlélekkel és hatalommal. Az Isten vele volt és meggyógyította mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Az ördög rabságából csak Isten tudja kiszabadítani az embert. A Szentháromság mindegyik tagja részt vesz ebben a hatalmas munkában. Az eredmény titka abban rejlik, hogy mind a három személy (Atya, Fiú, Szentlélek) tökéletes egységben munkálkodik. Péter emlékezetében még frissen ott van Jézus Krisztus fáradozása, szenvedése és halála. A feltámadott Krisztus adott utasítást és parancsot az apostoloknak, hogy tegyenek bizonyságot róla és hirdessék, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.

Megtapasztaltad-e már Krisztus szabadító munkáját? Hogyan hirdeted a Krisztust?

Szekrényes Pál

Délutáni elmélkedés

Mindenre van erőm Krisztusban
Igehely: Fil 4:10-20; Kulcsige: Fil 4:13 „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”
Ebben az igeszakaszban Pál apostol a filippi gyülekezet és közte való kapcsolatáról ír az ő anyagi támogatását illetően. Az apostol jól ismerte a bővölködést és a szűkölködést is. Meg-tanulta a jóllakást és az éhezést is. Úgy tanulta meg ezeket a dolgokat, hogy Isten akaratát látta minden adott helyzetben. De azért nagyon örült, amikor a filippiek megemlékeztek róla és segítséget küldtek neki. Amikor azt mondta, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”, ezzel azt fejezte ki, hogy mindenre van ereje, amit Isten akart, hogy megtegyen és Isten kirendeli azt, ami szükséges hozzá. Hudson Taylor mondta: „Isten munkája, amelyet Isten szerint végeznek, sohasem nélkülözi Isten anyagi erőforrásait.” Ezekben a versekben az apostol teljes önzetlensége és megelégedettsége jelenik meg. Jobban vágyakozott az után a gyümölcs után, amely a hívők hasznára sokasodott, mint anyagi segítségükre. Isten be fogja tölteni népének és szolgáinak szükségeit. Ez az ígéret azoknak szól, akik hűségesek és odaadóak a Krisztus szolgálatában. Isten segítsen minket is megtapasztalni ezt az erőt Krisztusban!
Szekrényes Pál