ÁHÍTAT – 2022. június 15., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Testté lett az Isten
Igehely: Gal 4:1-4; Kulcsige: Gal 4:4 „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve.”
A megtestesülés a krisztustan egyik fogalma és arra a hitigazságra utal, hogy Isten Fia valóságosan emberré lett a Földön Jézus személyében. Ő egy meghatározott helyen, a történelem egy adott pillanatában Máriától született meg. Jézus belépése az emberiség körébe Isten és az ember összekapcsolódása volt. Valódi testet öltés következett be. Ez azt jelenti, hogy Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember, de a két természet nem keveredett össze. A testet öltésben Isten emberré vált és Isten teljessége lakozott az emberben. Jézus, noha teljesen Isten volt, mindenét az Atya fennhatósága alá helyezte, eközben azonban nem fosztotta meg önmagát egyetlen isteni tulajdonságától sem. Az engesztelés miatt kikerülhetetlen volt, hogy Isten emberré legyen, mert csak Ő szerezhetett megváltást nekünk. Isten Fia eljött hozzánk emberi testben, hogy kiszabadítson minket a bűn rabságából és örök élettel ajándékozzon meg. Ő egy rövid időre olyanná lett, mint mi (emberré), hogy mi örökre olyanokká legyünk, mint Ő ( Isten fiaivá).

Méltónak tartod-e Jézus Krisztust, hogy életed ura legyen?

Szekrényes Pál

Délutáni elmélkedés

Az erős Úr adománya
Igehely: Ézs 40:25-31; Kulcsige: Ézs 40:28 „Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.”
Jeruzsálem elpusztítása után a száműzött nép megkeseredve fejezi ki panaszát, hogy Istenük nem törődik már velük. A próféta ezt nem fogadja el, sőt teljesen elutasítja és határozottan hirdeti, hogy milyen hatalmas, erős az ő Istenük. Az Úr örökkévaló Isten, Ő a földkerekség teremtője, aki soha nem lankad, nem fárad el. Isten kész arra, hogy bátortalan, csüggedt népének új erőt adjon, és kiemelje a nyomorúságból, ha megbánva bűneiket, őszinte szívvel hozzá térnek. Ő kész betartani az atyáknak adott ígéreteit, ha a rendíthetetlen bizalom feltételei biztosítva vannak. Bárkivel megtörténhet, hogy elgyengül vagy elfárad, még ifjakkal is. Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11:28) Az erős Úr értékes adománya megfáradt, erőtelen teremtményeinek, nyomorúságba jutott népének, de Jézus Krisztus által megváltott népének éppen az Ő végtelen ereje. Vegyük mi is igénybe!
Szekrényes Pál