ÁHÍTAT – 2022. június 17., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A Lelke által megelevenítő Isten
Igehely: Ez 37:1-14; Kulcsige: Ez 37:5 „Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek.”
Ezékiel látomása ebben a részben a nagy látomások sorába tartozik. A próféta látomásban megnézheti Izráel jövőbeli nemzeti és szellemi helyreállítását. A látomás éles határként jelzi a fordulatot az ítélethirdetéstől Izráel új reménysége felé. A megszáradt csontokról és azok megújulásának lehetőségéről maga az Úr ad magyarázatot. A megszáradt csontok összegyűjtése, összeilleszkedése és megelevenedése Izráel nemzeti helyreállításának az előképe. A látomás nem csupán egyes emberek feltámadásáról szól, hanem Izráel egész háza új életrekeléséről, egy új kezdetről. Egy idegenben szétszórt népnek nincs jövője, de Isten az Ő Lelke által meg tudja eleveníteni, új életre tudja kelteni. Aki Lelke által végezte munkáját a teremtéskor, az Ő Lelke által elevenít meg egyes embereket, de gyülekezeteket és egy egész nemzetet is. Az Isten Lelkének megelevenítő munkájára nagy szükség van napjainkban is mindannyiunk életében.

Szeretnéd látni a látomás beteljesedését Izráelben? Kívánod-e Isten Lelkének megelevenítő munkáját az életedben? Szoktál-e imádkozni ezért?

Szekrényes Pál

Délutáni elmélkedés

Az üdvösségre kiválasztottak megerősödése
Igehely: 2Thessz 2:13-17; Kulcsige: 2Thessz 2:13 „Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.”
A Biblia világosan tanítja, hogy Isten kiválaszt egyeseket az üdvösségre, viszont sosem tanítja, hogy a többieket kárhozatra választotta. Isten alapvető vágya, hogy minden ember üdvözüljön, de sajnos nagyon sokan visszautasítják az Ő hívását. Az üdvösségben van egy isteni és egy emberi rész. Mindkettőre szükség van. A kiválasztás és az emberi felelősség egyaránt bibliai tanítás. Ha nem is tudjuk megérteni, hogyan működik a kettő együtt, mégis hisszük és tanítjuk. Fontos dolog, hogy az üdvösségre kiválasztottak folyamatosan és fokozatosan megerősödjenek a bibliai ismeretben. Az apostolok tudományában való megerősödés létfontosságú folyamat mindannyiunk életében. Akinek a hitélete Isten igéjében gyökerezik meg, az tovább épül, megerősödik lelkileg, és meglátja a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Az Úr erejével megerősödve tudunk haladni előre, nem gondolva a meghátrálásra.

Megerősödést és további lelki épülést kívánok minden istenfélő testvérnek!

Szekrényes Pál