ÁHÍTAT – 2022. június 20., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten a házasság szerzője
Igehely: 1Móz 1:26-31; Kulcsige: 1Móz 1:27 „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.”
A bölcs és örök Isten elhatározta, hogy megteremti az embert, és Ő szerezte a házasságot. Elrendelte a férfi és nő közötti házasságkötést, de még azt is, hogy hogyan kell élniük e földön. Mindent az Úrtól kaptunk, emiatt az Ő tetszésére, dicsőségére kell élnünk a házasságban is. A kapcsolatunk egymással akkor működik biblikusan, ha mindkét fél Isten dicsőségére él. Ha férjek, feleségek nem adjuk meg Istennek azt, ami kizárólag Őt illeti, tévútra lépünk, mivel ez esetben mindkét házasfél a saját dicsőségére él. Egy énközpontú együttélés jön létre krisztusközpontú házasság helyett.

Kizárólag azok a házaspárok értették meg, fogadták el hittel Isten szerzői jogát a házassággal kapcsolatosan, akik valóban minden igyekezetükkel Istent akarják szolgálni. Hála legyen Istennek, aki munkálja a hívő házasságokban azt, hogy megéljük a neki tetsző életet! Az Ige iránti engedelmesség – szeretet, tisztelet, hűség Isten és a házastársunk iránt – megmutatja, hogy mennyire igyekszünk Isten dicsőségére élni. Mi hogyan állunk ezeken a területen?

Bihari Gergely

Délutáni elmélkedés

Nóé és fiai
Igehely: 1Móz 9:18-28; Kulcsige: 1Móz 9:19 „Ezek hárman Nóé fiai, és ők népesítették be az egész földet.”
Nóé, mint családfő, példaértékű szolgálatot végzett, hiszen nem egyedül építette a bárkát, hanem bevonta a családját is. Ez fontos, mivel sokan szolgálják az Urat úgy, hogy őket nem érdekli, hogy a családjuk többi része szolgál-e. Nóétól megtanuljuk, hogy a szolgálat és a család összefügg, nem szabad különválasztani ezeket. Legáldottabb együtt szolgálni az Urat!

Ebben a lelkületben viszont mindvégig ki kell tartani. Az igében látható, hogy az özönvíz után Nóé részeg lett, majd meztelen, amire csakhamar fény derült. Amikor bűnbe esünk, azt általában először a családunk veszi észre. Ők látják azt, hogy valóban megéljük-e a hitünket. Nóé ballépését is a fia vette legelőször észre. Hogyha mi engedetlenek vagyunk Istennel szemben, azt a feleségünk, gyermekeink meg fogják látni mindenképp. Istennek egy szolgája sem tökéletes, de ez még nem lehet ok soha a kicsapongó életre.

Ezen az estén kérjük Isten Lelkét, hogy mutasson rá életünkben minden olyan területre, ahol tisztulni kell, hogy a családunk egy szolgát lásson, aki Isten kegyelméből valósággal meg akarja élni a kegyességet!

Bihari Gergely