ÁHÍTAT – 2022. június 21., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Férfiak és nők a gyülekezetben
Igehely: 1Tim 2:8-15; Kulcsige: 1Tim 2:8 „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.”
Krisztusban értékesek úgy a férfiak, mint a nők. Viszont a szolgálat területén Isten mást bízott a férfira, és mást a nőre.

Az Istent szolgáló férfinak imádkoznia kell. Minden helyen, helyzetben könyörögnie kell. Ennek értelmében a szolgálattevőknek a gyülekezetben is legfőképpen imádkozónak kell lenniük. Kedves férfi szolgatársaim, nem tudjuk az őszinte imádságot mással pótolni! Talán azért nem imádkozunk, mert harag, viszálykodás vagy kétely van bennünk? Minden megkörnyékező akadályt, bűnt tegyünk le a keresztnél!

Az apostol a nőtestvéreket engedelmességre hívja. Tehát a nőtestvérekre nem bízta Isten a tanítást. Ezt a felelősséget a férfiakra helyezte, ami megalázkodásra késztet bennünket, hiszen nem vagyunk rá méltók. A nőtestvéreket Megváltónk arra biztatja, hogy fogadják engedelmességgel az igei tanítást, illetve jó cselekedetekkel díszítsék lelki öltözetüket.

Egyik félnek sem könnyű a helytállás. Ezért kérjük Istent, hogy segítsen nekünk betölteni azt a szolgálatot, amit személyesen ránk bízott!

Bihari Gergely

Délutáni elmélkedés

Izsák és fiai
Igehely: 1Móz 27:18-41; Kulcsige: 1Móz 27:21 „Akkor Izsák ezt mondta Jákóbnak: Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csakugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem?”
Az édesapának, aki a helyén van, bíznia kell Isten ígéreteiben. Izsáknak Isten megígérte, hogy nem kell Egyiptomba mennie az éhség idején, mert meg fogja áldani bőségesen, maradandóan. Izsák engedelmes volt, de a filiszteusoktól félt, és apja hibáját követve, feleségét húgaként mutatta be a helyi uralkodónak. De a hazugság és félelem rossz útmutatásnak bizonyult a családjában. Ézsau annyira rosszul házasodott, hogy Izsák és Rebeka számára keserűség, baj forrása lett ez. Rebeka is kijátszotta Izsákot, mivel hazugságra vette rá Jákóbot, hogy Ézsaunak adja ki magát apja áldásáért. Látható, hogy apja példáját követve Jákób is nyitott volt a hazugságra. Ebben a családban emberileg nézve összevisszaság lett. Isten kegyelme, hogy mindezek a bűnök nem húzták át Isten szuverén tervét Izsák és Jákób családjára vonatkozóan.

Ez a mi reménységünk is, hogy bár sok hibát követünk el családunkban, a családtagjaink is vétkezhetnek ellenünk, de Isten irgalmasságában bízva helyreállhatunk, és meglátjuk mindenben az Ő hatalmas kezét, amellyel mindent irányít.

Bihari Gergely