ÁHÍTAT – 2022. június 7., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Elvezet a teljes igazságra
Igehely: Jn 16:4-13; Kulcsige: Jn 16:13 „Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.”
A János 16-ban Jézus felkészíti tanítványait a rájuk következő nehéz és zűrzavaros időkre. Annak ellenére azonban, hogy a tanítványok most értetlenül hallgatják Jézust és hamarosan szét fognak szóródni, az Úr nem hagyja el őket. Elmondja nekik, hogy olyan ajándékban fogja részesíteni őket, amely képes lesz őket vezetni és fel fogja őket ruházni felülről jövő erővel. Jézus ezt a Szentlélekről mondja, aki „elvezérel majd titeket minden igazságra” – ami az újszövetségi gyülekezet esetében mindig igaz volt. Erre az „igazságra” való elvezetés magába foglalta az evangélium üzenetének igazságát (ApCsel 2:33), a misszionáriusok kiválasztását (ApCsel 13:2), a tanítás igazságát (ApCsel 15), sőt a teljes Szentírás igazságát is (2Tim 3:16).

Mi is zűrzavaros időket élünk, amikor az igazság relatívvá vált és az egész világ ellentétes dolgokat vall az evangéliumról. Mindeközben mi mégis várjuk az Úr Jézus eljövetelét. Az Ő szava számunkra is éppolyan fontossággal bír, mint a hitelődeink számára. A Szentlélek, aki a hívőknek adatott, nem más, mint az igazság Lelke, aki minket is elvezet minden igazságra. A kérdés csak az, hogy az előttünk álló ismeretlen jövőt illetően a világ befolyásolásának engedünk-e, vagy az igazság Lelke hatásának?

Gericke Paul

Délutáni elmélkedés

A Lélek kitöltésének ígérete
Igehely: Jóel 3:1-5 (Jóel 2:28-32); Kulcsige: Jóel 3:1 „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.”
Jóel próféciája, amelyet egyébként Péter is idéz a pünkösdi prédikációjában, világossá teszi, hogy az utolsó napok vegyes napok lesznek, erőteljes bizonyságtételekkel (1-2. v.) és szörnyű csapásokkal (3-5. v.). Amikor Jóel a jövőbe tekintett, Isten nem mondta meg neki, hogy hány év választja el az általa leírt utolsó napok különböző részeit. Az utolsó napokat egy darabnak látta. A látottak egy része közelebb volt az utolsó napok kezdetéhez, néhány pedig az utolsó napok végéhez.

A prófécia szerint az utolsó napok vége nem lesz teljesen sivár és nem lesz teljesen dicsőséges. A nagy stressz, a globális traumák és véres üldözések közepette a Szentlélek újra és újra ki lesz árasztva Krisztus hűséges, bizonyságtevő egyházára, szenvedélyben fog égni és ragyogni fog az igazságban, amíg minden nép, törzs és nyelv meglátta az evangélium világosságát.

Imádkozzunk, hogy az egyház, benne a mi gyülekezetünk, a Szentlélek megerősítő és megújító hatalmával tudjuk szenvedélyesen hirdetni ma is: „de megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét…” (5. v.)

Oláh Lajos