ÁHÍTAT – 2022. május 12., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A Szentírás megnyitja a lelki szemünket
Igehely: 2Tim 3:1-17; Kulcsige: 2Tim 3:14-15 „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.”
Ma is sokan vannak, akik látszathívőként a gyermekkorban megtanult vallásos szokásokat és hagyományokat maradéktalanul megtartják, de a hitüknek semmilyen pozitív hatása nincs sem az életükben, sem a környezetükben. A keserűség, kritika, elégedetlenség jellemzi az olyan embereket, akik „a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják” (5. v.). Az is jellemző a képmutató hívőkre, hogy az Ige felhívásait nem a saját életükre vonatkoztatják, hanem jellemzően csak másokra. Pál apostol óva inti Timóteust az ilyen emberektől. Azzal bátorítja, hogy a Szentírás erejébe vetett hittel önmaga is távol maradhat az ilyen magatartástól, és másokat is segíthet erre.

Önmagában a Biblia ismerete nem teszi jobbá az embert. Csak ha a Krisztus Jézusba vetett hit által olvassuk, akkor tehet bölccsé (15. v.), sőt, akár a tökéletességig is elvezethet, hiszen ez a célja (17. v.). A Szentírásból fakadó mennyei bölcsesség nem az ismeretben áll. Nem csupán tanít, fedd, nevel, hanem segít olyan döntéseket hozni a mindennapi életünkben, ami áldás lesz a környezetünk és közösségünk számára is.

Győri Gábor

Délutáni elmélkedés

Tanácsol a Szentlélek által
Igehely: Jn 14:15-17, 25-26; Kulcsige: Jn 14:26 „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”
A valódi tudás nem csupán az információ birtoklása, nem csak a megtanult tények összessége, hanem annak a képessége is, hogy tudjuk, hova kell fordulnunk, ha valamit szeretnénk megtudni. Régen az oktatási módszerek nagyobb hangsúlyt fektettek a lexikális ismeretek bővítésére, ma már igyekeznek inkább készségeket oktatni: hogyan kell egy helyzetet megoldani, ezért nem szükséges minden egyes probléma megoldását megtanulni. Egy mai fiatal előbb fog a számára szükséges ismeretnek interneten utána nézni, minthogy megkérdezne valakit.

Az Úr Jézus a legmodernebb adatbázist és személyi asszisztenst küldte el a mi számunkra. A Szentlélek a legjobb problémamegoldó lehet minden élethelyzetben, ha hajlandóak vagyunk átadni neki az irányítást. Sok hívőben viszont föl sem merül az, hogy engedje Őt kibontakozni, vagy egyszerűen nem hiszi, hogy a mennyből jöhet gyakorlati segítség, így mindent maga akar megoldani vagy kézben tartani. Pedig Urunk azt mondta, hogy a Pártfogó mindig rendelkezésünkre áll majd, hiszen bennünk van. Megtanít, és a megfelelő időben eszünkbe juttat mindent, amire csak szükségünk lehet.

Győri Gábor