ÁHÍTAT – 2022. május 20., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nyilvános megvallása az újjászületésnek
Igehely: ApCsel 19:1-8; Kulcsige: ApCsel 19:5 „Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére.”
Efézusban Pál apostol 12 olyan férfira talált, akik istenfélőek voltak. Készek voltak a Keresztelő János keresztségét elfogadni. A János keresztsége a megtérés keresztségéről szólt, azonban nem volt több, mint felkészítés a Messiás érkezésére (4. v.). Ez a 12 férfi nem hallott arról, hogy János Jézusra mutatott volna, vagy róla tett volna bizonyságot. Amikor meghallották Páltól azt, hogy Jézus a „lényeg”, akkor megkeresztelkedtek az Ő nevében is. A János és a Jézus keresztsége között különbség van. A János keresztsége a megtérés keresztsége és Jézusra mutat. A Jézus „keresztsége” pedig a Lélek újjászülő munkáját szimbolizálja a Jézus halála és feltámadása által. A vízbe való merülés szimbolizálja a halált (a bűnös természet halála), a vízből való kijövetel pedig a feltámadást. Mivel a bemerítés szemmel láthatóan szimbolizálja azt, ami a szívben történt meg, ezért annyira fontos ezt felvállalni!

Kész vagy ilyen formában is megvallani a hitedet?

Pap Benjámin Roland

Délutáni elmélkedés

Az üdvözítő hit állhatatossága
Igehely: Lk 8:4-15; Kulcsige: Lk 8:15 „A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.”
Az a hit az üdvözítő hit, amelyik állhatatos, kitartó a végsőkig (Mt 24:13). Jézus egy híres példázata szól a magvetésről. A mag jelképezi az evangéliumot ebben a példázatban. A különböző talajok pedig az embereket, akik hallják az evangéliumot. Van útfél, sziklás talaj, tövises talaj és végül jó föld. Az „útfél” azokat ábrázolja, akiktől elkapkodja az örödög a magot. Talán ez a legrosszabbnak ítélt talaj. A sziklás hely eleinte jónak bizonyul, mert nem jut mélyre a mag és hamar kikel, hirtelen eredmény látszik. De a hőségtől rögtön elszárad, nem bírja a megpróbáltatást Jézusért. A harmadik terület csendes gyilkos, minden körülmény megfelelő, de szinte észre sem vehető, ahogyan felnő a tövis és megfojtja a jó magot. A jó föld kiváló, az ide hullott mag kikel, felnő és terem. Ezek az emberek hívők. Akárhogyan is értelmezzük a példázatot, csupán két földtípus van: jó vagy rossz. Lehet egy föld útfél, köves vagy tövises, attól még rossz! A megfelelő az, amikor a föld jó, ilyen pedig kevés van. Ebből egyértelművé válik az, hogy csupán kétféle ember van: hívő vagy hitetlen. Az igazán hívő pedig az, aki állhatatos.
Pap Benjámin Roland