ÁHÍTAT – 2022. május 30., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ingyen kegyelem
Igehely: Róm 3:21-31; Kulcsige: Róm 3:23 „Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét.”
Helyreállásra minden embernek szüksége van, mert a bűnre való hajlam ott van mindenkiben. Úgy születünk erre a világra, hogy a bűn csírája bennünk van. Isten készített egy utat, hogy az elveszett embernek megigazulásban legyen része. Ez nem más, mint a Jézus Krisztus által nyert bűnbocsánat, ami fel van kínálva minden embernek.

A kegyelem ingyen van, de nem olcsó. Annak az árát valakinek meg kellett fizetnie azért, hogy nekünk az ingyen legyen felkínálva. Az ember nem képes önmagát megváltani, de Jézus Krisztus életét adta, hogy a kegyelem elérhető legyen bárki számára, de egyedül csak hit által.

Nincs olyan ember, akinek ne lenne bűne, ezért van szükségünk megtérésre, Istenhez fordulásra, hogy kegyelméből bűnbocsánatban részesüljünk a megtérésben, hit által. Ma ez a kegyelem nemcsak azoké, akiket Isten az Ószövetségben kiválasztott, hanem minden ember számára van erre lehetőség.

Értékelem Isten ingyen felkínált kegyelmét? Értékelem-e kellőképpen Isten Fiának az áldozatát, amely által a kegyelem nekem ingyen fel van ajánlva?

Rajna Ottó

Délutáni elmélkedés

A Szentlélek életet ad
Igehely: Róm 8:11 „Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.”
Az örök élet reménysége ott van Isten minden megváltott gyermekének a szívében. Amikor az ember megbékül Istennel, és megtér hozzá, attól kezdve a Szentlélek beköltözik a megtért ember szívébe.

A Szentlélek biztosít bennünket az örök élet felől is, és tudjuk, hogy aki Istenhez megtért, az örök életet nyert. A Szentlélek, aki bennünk lakozik, megváltoztat, újjászül, és új természettel ajándékoz meg minket. Az örök élet nem csak majd a mennyben lesz a miénk, hanem már most annak a tudatában élünk, hogy örök életünk van a jelenben, és majd akkor teljesedik ez ki, amikor nála leszünk a mennyben.

Aki az üdvösség tudatában, a bűnbocsánat tudatában él, az nem él akármilyen életet. És ez nem az ember puszta erőlködése, hanem a Szentlélek átformáló ereje által lesz valósággá.

Uram, hálás vagyok, hogy a Szentlélek munkája által örök életre hívtál el, és örök élettel ajándékoztál meg! Segíts úgy élni mindennap, mint aki az mennyeiek fényében tölti életét itt a földön!

Rajna Ottó