ÁHÍTAT – 2022. május 31., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Krisztus önként vállalta a halált érettünk
Igehely: Fil 2:6-11; Kulcsige: Fil 2:7-8 „Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
Amikor Jézus Krisztusnak, Isten Fiának a halálára gondolunk, aki által a kegyelem kiáradt minden ember számára, tudnunk kell, hogy Ő a halált önként vállalta értünk. Ezt nehezen tudták felfogni a tanítványai is. Sokáig nem is értették, hogyan történhet ilyen, hogy a Mester önként megy a halálba. Mikor jöttek, hogy Jézust letartóztassák, Péter hirtelen kardot rántott, és rátámadt a katonákra, egyikben kárt is okozva. Jézus azt mondta Péternek, hogy tegye vissza kardját, majd hozzátette: „Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?” (Mt 26:53). Akinek minden a hatalmában volt, abban a helyzetben nem tudott volna megoldást találni? Dehogynem, de a megoldás pont abban volt, hogy vállalta a szenvedés útját az emberiségért.

Jézus halálakor úgy tűnt, hogy a sötétség végre győzött a világosság felett, de pont az ellenkezője történt. Jézus önmagát áldozta fel, és így aratott végleges és örök győzelmet.

Gondoltál-e már arra, hogy a lemondás, a megalázkodás jelenti az igazi győzelmet?

Rajna Ottó

Délutáni elmélkedés

A Szentlélek beszél
Igehely: ApCsel 13:2 „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”
A Szentlélek nemcsak az örök élet bizonyosságát erősíti az ember szívében, hanem a jelen életben is értésünkre adja nekünk személyesen, vagy akár egy közösségnek is a tennivalót. Megmutatta az antiókhiai gyülekezetnek is, hogy kik azok, akik alkalmasak a lelki szolgálatra, a megbízatásra. Igaz viszont az is, hogy ahhoz, hogy a Szentlélek üzenetét megértsék, szükséges volt az Úrnak odaszánt élet, a böjtölés és imádkozás.

Ezek a feltételek ma is érvényesek ahhoz, hogy az Úr vezetését megértsem, hogy a Szentlelke által engem is vezessen. Az Úr csak azokat tudja vezetni, akik lelki dolgokkal vannak elfoglalva. Aki vágyik az Úr vezetését megérteni személyes életében vagy a közösség életében, az foglalatos lesz abban, hogy az Úrnak szolgáljon, az idejét a lelki dolgokra fordítsa. Így vezethette az Úr Pált és Barnabást és az antiókhiai gyülekezetet is.

Uram, adj odaszánt életet nekünk is, hogy Szentlelked által minket is tanácsolhassál és vezethessél!

Rajna Ottó