ÁHÍTAT – 2022. május 5., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Új erők a munkában
Igehely: ApCsel 15:36-16:5; Kulcsige: ApCsel 16:1-2 „gy jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek.”
Engesztelhetetlennek tűnik Pál? Túl szigorú? Vagy csak következetes? Aki nem fáradozott vele, amikor tehette volna, nem vette fel a munka terhét, amikor szükség volt rá, most ne jöjjön vele a gyümölcsöket learatni. Előbb mutassa meg a változást, a hűséget kis és nagy dolgokban.

Ma is találkozunk ilyen gondolkodású emberekkel. A kényelem, a haszonlesés, a potyázás önző dolog. Nem használ a közösségnek, Isten ügyének sem. A nagy dolgok látványa nem fogja az ilyen embert megváltoztatni, csak a gyökeres megtérés. Az Úr adjon bölcsességet, ha ilyenekkel találkozunk, mi viszont legyünk odaszántak!

Mennyivel jobb, ha a Krisztus tanítványa olyan, akiről jó bizonyságot tesznek a gyülekezetek, sőt a kívül valók is. Az ilyen ember Isten munkájában hasznos, alkalmas munkatárssá válik. Odaszánt életű, fontos számára a gyülekezet. Tiszteli vezetőit, elfogadja az ige szerinti határozatokat. Azokat nemcsak magára alkalmazza, hanem tanítja rá a gyülekezeteket is. Engedelmes, az evangéliumért kész a szenvedést is vállalni. Áldás, ha ilyen testvérek által növekedhetnek és erősödhetnek a gyülekezetek. Ajándék, ha ilyen testvérekkel vagy közösségben. Te melyik csoportba tartozol? Ajándék, ha az utóbbivá válsz.

Kelemen S. Sándor

Délutáni elmélkedés

Imádkozva szolgálnak
Igehely: Ef 6:18-20; Kulcsige: Ef 6:18 „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért.”
Nem test és vér, vagyis nem emberek ellen tusakodunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. Helye van némelykor a keresztyén vitáknak is, de úgy általában nem dobáljuk az igéket az emberek fejéhez, nem vagdalkozunk így a Lélek kardjával. Azonban a kardot forgatni kell, mint fegyvert, megvallani hittel Isten szavát, imádságban belekapaszkodni a Szentírás ígéreteibe. Így kapcsolódik össze az ige fegyvere az imával. Az angol fordítás ki is fejezi ezt, a 17. igevers nem ponttal végződik, hanem kettősponttal. Így az imádság fegyver. Azt is mondhatjuk, hogy az imádság Isten harcosainak alappillére, szívdobbanása.

A keresztyének egyenként Krisztus katonái, összességében, gyülekezetként Krisztus hadserege. A gyülekezetnek minden tagja kell, hogy imádkozzon, és minden tagjáért imádkozni kell. Életünk sok-sok kérdése lehet imádságunk tárgya, de Pál apostol nem a börtönrácsokat említi imatémaként. Minden szolgálatunkban legfőbb küldetésünk az evangélium hirdetése minden embernek. Ez egy kétfrontos harc. Akkor lesz isteni győzelem, ha az üdvösség útjának világos feltárása mellé (börtönben, gyülekezetben és minden más helyen) az imádság társul.

Kelemen S. Sándor