ÁHÍTAT – 2022. március 10., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Kölcsönös vallástétel
Igehely: Lk 12:1-12; Kulcsige: Lk 12:8 „Az Úr azonban ezt mondta neki: Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal.”
Az Úr Jézus Krisztus bátorítja tanítványait, hogy ne féljenek bizonyságot tenni, de figyelmeztette őket arra is, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, a képmutatástól. Inti őket, hogy ne emberektől féljenek, akik megölhetik testüket, hanem inkább Istentől féljenek, akinek van hatalma arra is, hogy a gyehennára vessen. Csak Istentől kell félni, de ez a félelem nem olyan, mint amikor a gyáva rabszolga a gazdájától fél, hiszen Isten a mi Atyánk. Az istenfélelem egy olyan Isten iránti odaszánás, amelyből neki tetsző élet fakad.

Jézus Krisztus megvallásának különleges fontosságával szembesülünk a nyolcadik versben, mert akik nem tesznek vallást róla, azok megtagadják maguktól az üdvösség útját. Csak az tud róla vallást tenni, aki elismerte, hogy Ő az élő Isten Fia. Jézus Krisztus megvallása nagyon sokba került abban az időben, amikor ez először elhangzott, mivel csak egyedül a császárt vallhatták úrnak. Akik Jézust Úrnak vallották, az életüket kockáztatták, és most sem kerül ez kevésbe.

Neked mennyibe kerül Jézus Krisztus megvallása? Mikor vallottad Őt meg utoljára?

Vajda Miklós

Délutáni elmélkedés

Mennyei hitelesítés
Igehely: Mt 17:1-8; Kulcsige: Mt 17:5 „Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!”
Jézus Krisztus megdicsőülését látjuk ebben az igeszakaszban, ahogy elváltozik a három tanítvány szeme láttára. Miközben Péter három hajlék építéséről beszél, egy sokkal fontosabb hang hallatszott a fényes felhőből, amely beborította őket. A hang azt mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17:5). Mivel minden eredetinek hamarosan megjelenik a hamisítványa, ezért van szükség a hitelesítésre. De még a hitelesítés közben is előfordulhat hiba szándékosan vagy tévedésből. Éppen ezért egyedül a mennyei hitelesítés tökéletes, mert Isten sohasem téved. Hitelesíti Jézus Krisztust, nemcsak úgy, mint megígért prófétát, hanem mint Isten Fiát. A kérdés nem az, hogy Jézus Krisztus hiteles-e, vagy nem, hanem az, hogy számodra hiteles-e, megbízol-e az Atya kijelentésében?

Isten e kijelentést egy felszólítással bővíti ki: Őt hallgassátok! Ez nemcsak Péternek, Jakabnak és Jánosnak szólt, hanem nekünk is, mert aki nem Őt hallgatja, az kigyomláltatik népe közül.

Vajda Miklós