ÁHÍTAT – 2022. március 9., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Leleplezett farizeusok
Igehely: Lk 11:37-54; Kulcsige: Lk 11:39 „
Egy farizeus meghívta Jézust ebédelni. A vendéglátó nagy meglepetésére Jézus nem végzi el a rituális mosakodást. De Jézus nemcsak a rituális mosakodás kérdésére ad választ, hanem minden vonatkozásban leleplezi és elítéli a farizeusok felszínes, üres vallásosságát. Leleplezi belső tisztátalanságukat, lerántva róluk a vallásos köpenyt, és elmondja nekik, hogy éppen úgy kellene vigyázniuk a belső ember megtisztítására, mint amilyen figyelmet fordítanak a test külsejére. Nem veszik észre, hogy magatartásukkal a lényeges törvényeket szegik meg. Megemlíti: mekkora ostobaság, hogy valaki vallásoskodóan a pohár külsejét tisztogatja, miközben saját maga belül tele van gonoszsággal. Ahelyett, hogy jó irányba vezették volna a népet, az őt követők beszennyeződését okozták. A farizeusok féltek a szertartási tisztátalanságoktól, de Jézus leleplezte kapzsiságukat, büszkeségüket és gonoszságukat, amelyekkel beszennyezték az egész nemzetet.

Szeretnéd, hogy Jézus téged is leleplezzen? Hogyha ma Jézus lerántaná a leplet rólad, mit találna alatta?

Vajda Miklós

Délutáni elmélkedés

Új erő a megfáradt prófétának
Igehely: 1Kir 19:1-18; Kulcsige: 1Kir 19:8 „Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.”
A próféták is megfáradnak, ha támadások érik őket. Rájönnek, hogy ők sem jobbak elődeiknél, a többi embernél, szükségük van Isten erejére. Amikor Pál apostol erőért imádkozik, Jézus Krisztus az Ő kegyelme elégségességével bátorítja az apostolt. Végül pedig erőtlenségében gyönyörködik, mert megértette, hogy akkor erős, amikor gyenge, mert az Úr ereje akkor munkálkodik benne (2Kor 12:10). A Krisztus követése is erőnk feletti út, éppen ezért szükségünk van egy-egy kegyelmi pogácsára. És így válik valósággá számunkra is Pál apostol vallomása: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4:13). „Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Ézs 40:30-31).

Hogyha megfáradtál, ne erőlködj tovább, mert isteni erőre van szükséged. „Van erő, van megmentő erő a Bárány vérében. Van erő, van csodát művelő, Jézus drága szent vérében.” (HH. 748) Hála legyen érte Istennek!

Vajda Miklós