ÁHÍTAT – 2022. március 14., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Urukra váró szolgák
Igehely: Lk 12:35-40; Kulcsige: Lk 12:36 „Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki.”
Ebben a szakaszban az Úr Jézus arról tanít, hogy a tanítványok legyenek hasonlatosak a példázatbeli szolgához, aki várta Urát. A felövezett derekak és meggyújtott lámpások jelzik, hogy milyen a helyes várakozás: legyenek szolgálatra készek, és szolgáljanak. A mai tanítványnak is szolgálva kell várnia Urát, végeznie azt, amit rábízott gazdája, betöltenie küldetését. Legyen mindig szolgálatkész. A meggyújtott lámpás jelzi a Krisztusban kapott új életet is, amely látható mindenki előtt. A Krisztusról bizonyságot tevő élet tartalmas élet. Ez is hozzátartozik a várakozáshoz.

Tehát szolgálni és Krisztusra mutatni – ez része a helyes várakozásnak. Mivel nem tudja senki sem a napot, sem az órát, amikor eljön másodszor az Úr Jézus, ezért vigyázni kell, és készen lenni. Boldog az a szolga, akit Ura szolgálatban talál, amikor majd megjön. A jutalom az lesz a példázat szerint, hogy a megjövő gazda szolgálni fog feléjük. A mai tanítvány jutalma sem marad el. Lásd a Jn 12:26-ot!

Milyen szolgálattal bízott meg téged Krisztus? Mi akadályozza, és mi könnyíti meg, hogy Krisztusra mutass?

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Gonosz terv bosszúállás céljából
Igehely: 1Móz 4:1-8; Kulcsige: 1Móz 4:8 „Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.”
Ebben az igeszakaszban Kain és Ábel ajándékot visz Istennek. Mindegyik a maga foglalkozása szerint ad. Isten az, aki a szíveket vizsgálja, és Ő látja, kiben milyen indíték és szándék van. Mi nem látunk bele egymás szívébe úgy, mint Isten. Ő tudja csak, hogy ki mennyire őszinte. Isten elfogadta az Ábel ajándékát, de a Kainéra nem tekintett. Ezért Kain haragra gerjedt, és lecsüggesztette a fejét. Megharagudott Ábelre is, és gonosz tervet eszelt ki, hogy megölje testvérét.

Isten beszélt Kainnal, megkérdezte tőle, hogy miért gerjedt haragra, hisz, ha jót cselekszik, emelt fővel járhat. Ha rosszat cselekszik, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reá van vágyódása, de uralkodjon rajta. Isten látta, milyen a Kain szíve, és arra késztette, hogy uralkodjon a bűn felett. Sajnos, Kain nem gondolkodott, végrehajtotta gonosz tervét Ábelen, megölte őt gyűlöletből, bosszúból. Ha valaki haragszik a másikra, és gyűlöli őt, Jézus szerint vétkezik a „Ne ölj!” – parancsolat ellen.

A megoldás az, ha csírájában készek vagyunk megállítani a haragot, gyűlöletet, és Krisztushoz menekülünk segítségért. Van olyan ember, akire haragszol, vagy akit gyűlölsz? Bocsáss meg neki!

Kelemen Szabolcs