ÁHÍTAT – 2022. március 15., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Cselekedni kell
Igehely: Lk 12:41-48; Kulcsige: Lk 12:47 „Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap.”
Ez az igerész is az Úr Jézus második visszajövetelével kapcsolatos. A példázat arról szól, arra figyelmeztet, hogy nem elég elméletben készülgetni: valóban készen kell lenni. Valaki tudhatja, hogy hogyan kell várni az Urat, de ha a gyakorlatban nem teszi, akkor az elméleti tudás nem sokat segít. Isten akaratát nem elég csak tudni, cselekedni is kell azt! Az, aki tudja, mit kellene tennie, és nem teszi, nagyobb ítélet alá esik, mint az, aki nem tudta, és úgy nem cselekedte. Tehát nagyobb a felelőssége annak, aki többet tud Isten akaratáról. Az a hű és bölcs sáfár, aki végzi a rá bízott feladatot, és ilyen munkában találja Ura, amikor megérkezik.

A Krisztusban hívő ember tudja, mi Ura akarata, és szeretetből, hálából a megváltásért, bűnbocsánatért, Krisztusban kapott új életért cselekszi is azt. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki Úrnak nevezi Őt. Lásd a Mt 7:21-23-at!

Mondd el, hogyan értetted meg, mi Urad akarata számodra? A mai tanítvány hogyan értheti meg Ura akaratát? Mi akadályozza, és mi segíti, hogy cselekedd Isten akaratát?

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Bosszúállóból bujdosó
Igehely: 1Móz 4:9-15; Kulcsige: 1Móz 4:12 „Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét! Bujdosó és kóborló légy a földön!”
Isten rákérdez Kainra, hogy hol van a testvére. Szeretné, hogy őszinte legyen, és bevallja tettét. Sajnos, Kain tagad, azt mondja, hogy nem tudja, hol van a testvére. Hiszen ő nem az őrizője! Isten elmondja, hogy mit cselekedett, szembesíti gonosz tettével, és megbünteti: bujdosóvá válik. Kainnak viselnie kell a következményeket.

Cselekedeteinknek mindig vannak következményei, még azoknak is, amelyekről azt gondoljuk, hogy senki nem látta, és nem tud róluk senki, csak mi magunk. Isten mindenről tud, Ő belelát a szívünk legmélyére is, tudja gondolatainkat. Látja azt is, hogy mit miért teszünk, hogy mi a cselekedeteink mozgatórugója.

A Krisztusban hívő ember is felelős tetteiért, és azoknak is van következménye. Az külön kegyelem, ha Isten megszabadít egy-egy tettünk következményétől. Ez nem jogosít fel arra, hogy bátran vétkezzen a hívő ember. Isten mindenkit felelősségre von, és mindenki felel tetteiért Isten előtt. Lásd a 2Kor 5:10-et! Bárcsak egyre felelősségteljesebben tudnánk élni, és úgy követni Krisztust!

Kelemen Szabolcs