ÁHÍTAT – 2022. március 19., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Gyümölcstermő élet
Igehely: Lk 13:6-9; Kulcsige: Lk 13:9 „Hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!”
Ez a példázat a gyümölcstermés fontosságáról szól. Volt egy fügefa, amely nem termett gyümölcsöt. A gazda ki akarta vágni, de a kertész kért még egy évet, hogy megkapálja, megtrágyázza. Mindent megtesz, amit lehet, és ha terem, jó; ha nem, akkor kivágják.

A Krisztusban kapott új élet természetes velejárója a gyümölcstermés. Aki megtért, újjászületett, és új élet van benne, annak gyümölcsöt is kell teremnie Isten dicsőségére. A teremtés és a megváltás jogán Isten keresheti a gyümölcsöt az életünkben. Nem elegendő csak ott lenni Isten népe között, és igényelni szeretetét, gondviselését, védelmét. Gyümölcstermő életet is kell élni. Nem gyümölcs: az élmények (Mt 7:22); az, hogy utcáinkon tanítottál; előtted ettünk és ittunk (Lk 13:26); a külsőleg felvett vallásos cselekedetek…

A gyümölcstermés titka: Krisztusban lenni. Önzetlenül élni Krisztusnak, és szolgálni, hasznos lenni, mások üdvét munkálni. A gyümölcs belülről fakad. A Biblia említi az ajkaink gyümölcsét: akik hitre jutnak bizonyságtételünket hallva. Említi a Lélek gyümölcsét is, amit élnünk kell a gyakorlatban. Lásd Jn 15:1-5, 16 verseit! Sorolj fel néhány gyümölcsöt, amit teremnie kell az életednek!

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Az igazi menedék
Igehely: Zsid 12:22-29; Kulcsige: Zsid 12:28 „Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.”
Ebben az igeszakaszban a szerző részletezi, hogy azok, akik élő hitre jutottak Krisztusban, kihez járultak, és milyen menedékük van. A felsorolás a láthatatlan világot jelzi, az örökkévalóságra irányul: a mennyei Jeruzsálemre, a mennyországra, Isten jelenlétére és az egész mennyei sokaságra. Külön kiemeli a szerző, hogy Jézus Krisztushoz, az újszövetség közbenjárójához és a meghintés véréhez járultak, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ez a felsorolás megerősíti azt, hogy a hívő ember élete lelkileg szorosan kapcsolatban áll Krisztussal és a mennyei világgal. Ez akkor teljesedik ki, amikor Isten gyermeke ebből a világból megérkezik igazi otthonába, a mennyországba.

Elmondja Isten igéje, hogy mozdíthatatlan országot nyertek, amely örökké tartani fog, nem lesz benne idő. Legyünk érte hálásak, és szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel! Szánjuk oda magunkat a szolgálatra teljes odaadással! Kérjünk Istentől kegyelmet, kitartást és erőt a szolgálathoz!

Kelemen Szabolcs