ÁHÍTAT – 2022. március 18., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Bűnösség és szenvedés
Igehely: Lk 13:1-5; Kulcsige: Lk 13:2 „Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?”
Ebben az igeszakaszban Jézushoz jönnek egy tragikus hírrel. Azokról a galileaiakról szóltak, akiket Pilátus megöletett. Jézus megemlít egy másik esetet is, azt a 18 személyt, akikre rászakadt a torony Siloámban. Mindkét esetre elmondja, hogy ne gondolják azt, hogy azok bűnösebbek voltak másoknál. Alapjában véve nem mondhatjuk, hogy mindenki azért szenved, mert valamilyen nagy bűnt követett el. Viszont van úgy, hogy valaki a bűne, rossz döntése vagy engedetlensége miatt gyötrődik. Az említett két esetnél nem a bűnösség okozta a szenvedést. Az Úr Jézus mindkét esetből egy fontos tanulságot von le: „ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek” – ha hallgatói nem változnak meg teljesen, ugyanúgy elvesznek, mint az említettek.

A megoldás a bűnre és a szenvedésre is a megtérés. Tehát megmenekülni a végső ítélettől megtérés által lehet. Aki megtér, az bűneit megbánva, elhagyva, hittel jön Krisztushoz, és elindul benne az új élet, ami azt jelenti, hogy ezután Krisztust követi, és kész engedelmeskedni neki.

Hogyan viseled a szenvedést? Miért fontos a megtérés?

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Gondja van arra, aki hozzá menekül
Igehely: Náh 1:1-7; Kulcsige: Náh 1:7 „Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.”
Náhum bemutatja Isten nagyságát, hatalmát és mindenhatóságát. Olyan képeket használ, amelyek azt fejezik ki, hogy Isten számára nincs lehetetlen, Ő véghezviszi akaratát. Elmondja, hogy Isten számonkéri teremtményein tetteiket, és megbünteti azokat, akik az ellenségei. De hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú. A szélvész és a vihar felett is uralkodik. Az eső, a tenger, a természeti erők is az Ő kezében vannak. Ki tudna megállni haragja előtt?

Elmondja azt is Náhum, hogy jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat. Az az Isten, aki mindenek fölött van, ismeri azokat, akik igazán benne bíznak, és gondja van rájuk. Aki az egész teremtett világot a kezében tartja, szemmel kíséri az övéit. Erőssége azoknak, akik hozzá menekülnek, és megalázzák magukat előtte.

A Krisztusban hívő ember élete Isten kezében van a legjobb helyen. Kész vagy teljesen Krisztusra bízni az életed, bátran követni, és engedelmeskedni neki? Mi okod lenne aggodalomra, ha a legnagyobb biztonságban lehet az életed az Úr jelenlétében? Ne feledd el, egyedül a Krisztus érdeméért élhetsz Isten szeretetében!

Kelemen Szabolcs