ÁHÍTAT – 2022. március 25., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Helyet foglalni
Igehely: Lk 14:7-11; Kulcsige: Lk 14:10 „Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt.”
Manapság is ritka az alázat, vagy a mások előnyben részesítésének jó példája. De sajnos, gyakori a gátlástalan könyöklés, a mások letaposása. „Csak a saját érdekeid számítanak!” – hangoztatják. A piramiselméletet, mint szükségszerű és nélkülözhetetlen törvényszerűséget fogadtatják el a magasba jutni akarókkal. Ez arról szól, hogy ha te gazdag, híres, elismert akarsz lenni, akkor sok, nagyon sok embert szükséges magad mögé, magad alá utasítani. Nem is az előbbre jutás vágyával van a gond, hanem azzal a gondolkodással, hogy csak mások letaposásával, kihasználásával, kizsákmányolásával juthatunk előbbre.

Mindannyian szeretjük, ha mások elismernek, megbecsülnek, de nem szeretjük, ha nyilvánosan megaláznak, megszégyenítenek. Az elismerés jól esik. De Isten megbecsülése mindennél többet ér. A helyesen gondolkodó, a helyesen viselkedő nem magasztalja fel magát, hanem megalázkodik.

Hogyan tudunk helyesen viszonyulni a dolgokhoz, helyesen elfoglalni helyünket? Kitől tanuljunk? Legyenek az indítékaink helyesek, a vágyaink tiszták, a tetteink szeretetteljesek! Tanuljunk Jézustól!

Eszes Zoltán

Délutáni elmélkedés

Az áldások megbecsülése
Igehely: Zsid 12:12-17; Kulcsige: Zsid 12:16 „Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.”
A Krisztusban hívő halad a cél felé az Istentől kapott lelki és testi áldásokkal, hatalmas és drága ígéretek bizonyosságában. Úgy is fogalmazhatunk, hogy éli a mindennapi életét, végzi a feladatát, hordozza a felelősségét, miközben tudja, hogy őriznie kell a drága kincset. Nem kedvez ennek a környezet, mert az út is nehéz, a fáradás és botlás veszélye is fennáll. Az emberi kapcsolatok miatt is megterhelődhet a szív. Ha lelkileg gyengének érzed magad, ne add fel! Nézz Jézusra, gondolj arra, hogy milyen támadást szenvedett Ő el, ne engedj a csüggedésnek, a lankadásnak, a keserűségnek! Ne cipelj fölösleges terheket! Keress olyan lelki támogatót, aki segíteni akar és tud. Vagy ha te látsz lankadót, csüggedőt, szegődj mellé, erősítsed, bátorítsad!

A küzdelem még tart, de a győzelem biztos a hitben hűségeseknek. Ézsau rossz példa itt előttünk. Nem találta meg a megtérés útját, így az áldást sem örökölhette. A megtérés számunkra ma még lehetőség. A megtérés, az egyenes úton járás mások számára is jó példa lehet, hogy megváltozzanak.

Eszes Zoltán