ÁHÍTAT – 2022. március 26., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mi a vendégszeretet?
Igehely: Lk 14:12-14; Kulcsige: Lk 14:13 „Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg.”
A Biblia sok helyen tanít arra, hogy legyünk vendégszeretők. Jézus szavai az Őt meghívó farizeushoz nem zárja ki azt, hogy családi, rokoni, baráti vendégségre hívjunk meg embereket, hisz maga Jézus is gyakorta vendégeskedett tanítványaival betániai barátainál. Úgy tűnik, hogy a vezető farizeus válogatott vendégeket hívott meg, azzal a szándékkal, hogy majd ebből profitálni fog, vagy azok is visszahívják. Velem is megtörtént már, hogy valaki meghívott egy különös vacsorára feleségemmel együtt. Hazafelé azon gondolkodtunk, hogy vajon mibe fog ez nekünk kerülni, mert ott nem derült ki. De nem sok idő kellett, és megtudtuk az indítékot. Bizonyos kultúrákban ma is az a szokás, hogy nagy üzletek nem köttetnek, csak néhány közös étkezés után, ahol lassan kiderülnek a részletek.

Mi a vendégszeretet? Ismerek embereket, akik rendszeresen segítenek rászorulóknak. Boldogok, hogy adhatnak. Ismertem olyan idős gyermektelen házaspárt, akik a nagyvárosban tanuló diákokat rendszeresen meghívták vasárnapi ebédre. „Boldogok vagyunk, mert sok gyerekünk van!” – mondták. Akarsz boldog lenni? Légy vendégszerető szívességből, nem várva viszonzást!

Eszes Zoltán

Délutáni elmélkedés

„Mondjatok áldást”
Igehely: 1Pt 3:8-12; Kulcsige: 1Pt 3:9 „Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.”
Péter ezt a levelét az üldözött Krisztuskövetőknek írta. Isten népe állandó támadás alatt van ebben a világban. Ellenséges, a normalitástól elfordult, zavaros világban kell megélnünk a hitünket, és a magatartásunkkal bizonyságot tennünk arról, hogy „mi választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonába vett népe” (1Pt 2:9) vagyunk. Nagyon fontos, hogy az evangélium üzenete eljusson a hitetlenekhez, de nagyon fontos az is, hogy lássák a hívők életében a helyes magatartást, viszonyulást egymáshoz. Az igazságot szeretetbe csomagolva kell hirdetnünk. A hívők egysége jó bizonyság lehet arról, hogy Jézusnak vagyunk a tanítványai. A világ, sajnos, ismeri a hívő közösségek töredezettségét!

Milyen a viselkedésünk? Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Legyünk egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak és jót cselekvők! Akkor áldássá leszünk mások számára. Ezeket a Krisztustól örökölt áldásokat továbbadva bátran mondhatunk áldást is másokra. De vigyázzunk, hogy ne csak szavainkkal mondjunk áldást, hanem a tetteinkkel is áldást közvetítsünk!

Eszes Zoltán